Polyisobutylen

polymer

Polyisobutylen (PIB) je kaučukovitý polymer vznikající polymerací isobutylenu = isobutenu = 2-methylpropenu. Má velmi nízkou propustnost pro plyny, proto je velmi vhodný pro výrobu pneumatik. Je biokompatibilní – neškodný pro živé organismy; nevyvolává alergické reakce. V potravinářském průmyslu představuje klíčovou složku žvýkaček. Vyskytuje se taktéž v některých lepicích páskách. PIB je také občasnou složkou plastických trhavin, např. trhaviny C-4.

Syntéza polyisobutylenu probíhá za nízkých teplot kvůli potlačení vlivu terminačních reakcí a tudíž v praxi nedochází k masivnější výrobě.[zdroj?]