Pole (datová struktura)

datová struktura

Pojmem pole (také vektor) se v informatice označuje datová struktura, která sdružuje daný vždy konečný počet prvků (čísel, textových řetězců, …) stejného datového typu. K jednotlivým prvkům pole se přistupuje pomocí jejich indexu (celého čísla, označujícího pořadí prvku). Velikost pole zůstává při běhu programu neměnná (některé programovací jazyky toto omezení nekladou, zvětšení pole je ale časově náročná operace).

Ve většině programovacích jazyků je pole vestavěným datovým typem (viz též abstraktní datový typ).

Operace s polemEditovat

Indexování prvkůEditovat

Různé programovací jazyky se (mimo jiné) liší v tom, jakým indexem označují první prvek pole:

  • C, C++, C#, Java a další indexují od nuly (a index vynásobený velikostí prvku v bytech vyjadřuje posunutí příslušného prvku v paměti od počátku pole)
  • BASIC a další indexují od jedničky, což odpovídá matematickému značení a přirozenému počítání
  • Visual Basic, Pascal a další umožňují nastavit horní a dolní meze pole individuálně

PoužitíEditovat

Pole jsou jedním z nejzákladnějších datových typů, mají tedy široké použití nejen samy o sobě, ale také jako součást komplexnějších struktur, jako jsou haldy, hašovací tabulky či řetězce.

Vícerozměrná poleEditovat

V praktických úlohách, zejména v náročnějších výpočetních a grafických aplikacích, se uplatňují i vícerozměrná pole. Ta se indexují uspořádanou k-ticí celých čísel (souřadnic) – např. a[3, 2, 5]. Obzvláště často se používají dvourozměrná pole (matice), jen zřídka se v praxi používá počet rozměrů větší než tři.

Některé jazyky vícerozměrná pole nepodporují přímo, ale reprezentují je pomocí pole polí, např. dvourozměrná matice se vyjádří jednorozměrným polem řádků, z nichž každý obsahuje pole, které obsahuje již položky tohoto řádku (výše zmíněný příklad prvku trojrozměrné matice pak je a[3][2][5]).

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat