Adresa (informatika)

adresa prvku v počítačové paměti nebo síti

Adresa v informatice označuje údaj, který jednoznačně určuje umístění adresovatelného prvku v paměti nebo v počítačové síti. Adresování označuje systém, kterým počítač tento údaj přiděluje. Název byl zvolen analogicky k poštovní adrese, která také jednoznačně určuje umístění adresáta.

Modely adresace paměti editovat

Operační paměť editovat

  • nesegmentovaný model – existuje jeden lineární adresní prostor adresovatelný v rozsahu <0,N> (tzv. offset)
  • segmentovaný model – existuje více lineárních paměťových prostorů, které se mohou překrývat. Adresa je poté určena ze dvou komponent: lineární komponenty (offset) v rozsahu <0,N> a určení segmentu. Segment je definován svým počátkem v paměti a délkou.

Například v jazyce C je adresováno operátorem &.

Vnější paměť editovat

Vnější paměť (disky a pod.) adresujeme dvojím způsobem:

  • Cylindr-Hlava-Sektor (CHS) adresace – adresace vnějších (diskových, …) pamětí pomocí čísel válce (cylinder), hlavy (head) a sektoru. Je vhodná jen pro menší kapacity disků, neboť vyšší kapacity vyžadují proměnný počet sektorů na stopě v závislosti na číslu válce a tedy neumožňují použít fyzickou polohu sektoru jako CHS adresu.
  • Logical Block Addressing (LBA) – adresace vnějších (diskových, flash, …) pamětí pomocí lineárního logického čísla sektoru.

Adresace v síti editovat

Adresa v počítačové síti jednoznačně identifikuje počítač nebo zařízení pro potřeby síťové komunikace. Na linkové vrstvě se o to stará MAC adresa, která musí být jednoznačná na dané LAN (měla by být ovšem jedinečná celosvětově). Na vyšší úrovni se používá IP adresa, která musí být jednoznačná pro každý počítač připojený do Internetu. Protože to v současné čtvrté verzi nelze zajistit, připojují se některé počítače do Internetu nepřímo přes NAT.

Související články editovat

Externí odkazy editovat