Pohrobek

dítě narozené po smrti rodiče

Pohrobek (lat. postumus, etymologicky nesprávně posthumus) je označení pro osobu narozenou po smrti otce.

V římském právu se jednalo také o dítě, které přišlo na svět během otcova života, ale až po zřízení závěti. Na pohrobky bylo pohlíženo jako na personae incertae (osoby blíže neurčené) bez práva na ustanovení za dědice. Až východořímský císař Justinián I. uzákonil stav, kdy prohlášení pohrobka za dědice je vždy platné, pokud je postumus v době prohlášení alespoň plodem.

V Rakousko-Uhersku existovala právní úprava (§ 138 ob. zák. obč.), která definovala pohrobka jako dítě manželské, narodilo-li se nejdéle v desátém měsíci po smrti otcově.

Významní pohrobci editovat

Svět editovat

České země editovat

Fiktivní postavy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Posthumous birth na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat