Podhoří

rozcestník na projektech Wikimedia

Podhoří má více významů:

Poloha v Česku
Možná hledáte: Podhůří (rozcestník).
geografický pojem
kopec (vrch)
přírodní rezervace
sídelní útvar

vodní plochy

Další významy

Slovníky

editovat

  Encyklopedické heslo Podhoří v Ottově slovníku naučném ve Wikizdrojích