Pluh

zemědělský nástroj

Pluh je oradlo, tedy zařízení umožňující obdělávání zemědělské půdy orbou.

Různé druhy pluhů (Meyers Konversations-Lexikon)

Etymologie editovat

Slovo pluh (plug) se vyskytuje v řadě dalších slovanských jazyků (a rumunštině), podobné slovo, např. německé Pflug nebo anglické plough, se používá v germánských jazycích, ve kterých jsou pro nejstarší dobu doložena jiná označení pluhu. Původ slova je sporný. Např. Václav Machek považoval plugъ i na základě starobylé terminologie pro součásti pluhu za slovo slovanského původu, odvozené od slovesa plugati („plouhati“). Germánské slovo mělo pak být převzato od Slovanů.[1]

Vývoj editovat

Jeho pravěkými předchůdci byli postupně motyka, rylcové rádlo (tzv. „hák“), plazové rádlo s okovanou radlicí a jiné typy oradel. Především pak český vynález bratranců Veverkovýchruchadlo.

Od rádla se pluh liší především tím, že je asymetrický a odhrnuje hlínu na jednu stranu a překlápí ji.[2][3] Mnohá dobová oradla se však těmto definicím a tomuto rozlišení vymykají.[2] U archeologických nálezů též bývá obtížné rozlišit úmyslnou asymetrii od deformací způsobených používáním.[2]

Moderní pluhy mohou mít víceradličnou konstrukci (v sériovém i paralelním smyslu).[pozn. 1] Tyto pluhy bývají dnes motorizované i když v chudších zemích není výjimkou tažení zvířaty. Motorizované pluhy jsou dnes v drtivé většině tažené traktorem, ale na přelomu 19. století se používaly pluhy tažené lokomobilami na laně a později jednoúčelové motorové pluhy, které byly pro svoji jednoúčelovost poměrně rychle vystřídány traktory. Princip konstrukce se od dob bratranců Veverkových změnil jen minimálně.

Konstrukce editovat

 
Schéma konstrukce pluhu

Hlavními součástmi pluhu jsou radlice, která je součástí pluhu oddělující zeminu, a na ni navazující odhrnovací deska, která zeminu obrací. Ostatní součásti slouží zejména jako tažný (nebo tlačný) a stavěcí mechanismus pluhu.

Obrázek (vpravo) ukazuje základní součásti pluhu:

 1. slupice
 2. závěs
 3. výškový regulátor
 4. krojidlo (zobrazeno nožové, častější je dnes kotoučové)
 5. dláto
 6. nůž
 7. odhrnovací deska

Symbolika editovat

Pluh je v českých zemích symbolem mytického zakladatele dynastie PřemyslovcůPřemysla Oráče. Je také zobrazen na symbolech Ústeckého kraje.[5]

Galerie editovat

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Úplně první pokusy s víceradlicovým pluhem však byly prováděny v Čechách již roku 1570 bez možnosti většího rozšíření v té době.[4]

Reference editovat

 1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia, 1971. S. 463. 
 2. a b c Lucie Vedralová: 2. 1. 2. Rádlo vs. pluh, typologie oradel[nedostupný zdroj], seminární práce[nedostupný zdroj], Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Praha, ak. rok 2010–2011
 3. Fr. Šach 1961, Beranová 1958
 4. JÍLEK, František; KUBA, Josef; JÍLKOVÁ, Jaroslava. The World Inventions in Dates. Praha: Nár. tech. muzeum, 1979. S. 48. (anglicky) 
 5. Zpravodaj Vexilologie č. 130 (XII/2003)

Související články editovat

Externí odkazy editovat