Plán

návrh strategie, jak docílit požadovaného výsledku
Další významy jsou uvedeny na stránce Plán (rozcestník).

Plán je obecný pojem, kterým obvykle popisujeme časovou i věcnou posloupnost budoucích možných dějů. Může ale jít i o konkrétní písemný dokument, který znázorňuje stávající strukturu nějakého území – např. plán budovy, plán města apod. Plán může být jak pouhá jednoduchá představa v něčí mysli, tak se může ale jednat i o nějaký velice významný a značně rozsáhlý dokument (např. plán velké vojenské operace nebo plán výstavby přehradní hráze apod.).

Lidská činnost zabývající se tvorbou plánů se pak nazývá plánování, člověk, který se zabývá sestavováním plánů může být označován jako plánovač nebo plánovačka. Logistické plánování zdrojů (plán distribuce, plán výroby, plán kapacit, plán zásobování) je základem řízení každého průmyslového podniku (závodu, továrny, firmy)[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

Externí odkazyEditovat