Plán

návrh strategie, jak docílit požadovaného výsledku
Další významy jsou uvedeny na stránce Plán (rozcestník).

Plán je obecný pojem, kterým obvykle popisujeme časovou i věcnou posloupnost budoucích možných dějů. Může ale jít i o konkrétní písemný dokument, který znázorňuje stávající strukturu nějakého území – např. plán budovy, plán města apod. Plán může být jak pouhá jednoduchá představa v něčí mysli, tak se může ale jednat i o nějaký velice významný a značně rozsáhlý dokument (např. plán velké vojenské operace nebo plán výstavby přehradní hráze apod.).

Lidská činnost zabývající se tvorbou plánů se pak nazývá plánování, člověk, který se zabývá sestavováním plánů může být označován jako plánovač nebo plánovačka. Logistické plánování zdrojů (plán distribuce, plán výroby, plán kapacit, plán zásobování) je základem řízení každého průmyslového podniku (závodu, továrny, firmy)[1]

Plánovaná ekonomikaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Plánovaná ekonomika.

Socialistická vláda obecně přiznávala plánům a plánování (na rozdíl od principů trhu a tržní ekonomiky) velký význam. Marxističtí ekonomové a ekonomičtí ideologové věřili (případně byli nuceni předstírat, že tomu věří) tomu, že s pomocí socialistického plánování lze „vědecky“ řídit celé hospodářství nejen jednotlivých států, ba i jejich skupin.

Plán byl v tomto smyslu také jedním z nepřímých ekonomických nástrojů, jímž totalitní státy vědomě manipulovaly s velkými skupinami obyvatelstva. Hospodářské plány byly sestavovány nejen po jednotlivých rocích na mnoho let dopředu, ale hnedle na celé pětiletky – tzv. pětiletý plán, nejen pro jednotlivé výrobní a zemědělské podniky, ale prakticky pro všechna často velmi rozsáhlá odvětví socialistického hospodářství – odtud pak pocházejí pojmy jako je státní plán, plánované hospodářství, nadplán apod.

V celém totalitním státě pak fungoval rozsáhlý aparát plánovačů a plánovacích úřadů na různých úrovních řízení a státní hierarchie, počínaje jednotlivými podniky, přes okresy, kraje až po centrální vládu, ostatně Státní plánovací komise byla v někdejší ČSSR velmi významným orgánem centrální státní správy s působností na úrovni ministerstva, v jejímž čele stál místopředseda vlády.

Osobní životEditovat

I v osobním životě jednotlivců se s plánováním setkáváme dost často, příkladem budiž dodnes živý termín plánované rodičovství. Plánovat lze jistě ledacos, třeba dovolenou, svatbu, stavbu domu, koupi auta či narození dítěte.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

Externí odkazyEditovat