Sbírkotvorný plán

pomocný prostředek pro správu a řízení muzejní sbírky

Pojem sbírkotvorný plán (plán sbírky), vznikl v roce 1990 v Nizozemí. Plán sbírky je nezbytným pomocným prostředkem pro správu a řízení muzejní sbírky. Poskytuje přehledné znalosti o sbírce muzea, jejím vývoji a struktuře a především jasný přehled při vývoji dalšího řízení.

Účelem sbírkotvorného plánu je získat informace o sbírce. Plán umožňuje řízení ve vztahu ke sbírce a rozpracovat konkrétní plány pro optimalizaci řízení sbírky.

Plán sbírky je určen pro vlastní pracovníky muzea (či kterékoli jiné instituce), tak pro vedoucí pracovníky, veřejnost, žadatele o zápůjčky, darovatele či financovatele.