Piemontské knížectví

Piemontské knížectví (italsky Principato di Piedmont), původně panství, byl stát v severozápadní Itálii, ve středověku náležící ke Svaté říše římské, v novověku patřil ke královstvím Sardinie a Itálie. Nacházelo se v oblasti současného italského regionu Piemont a vázal se k ní titul kníže Piemontu (italsky Principe di Piemonte).

Piemontské knížectví
Principato di Piedmont (it)
 Turínské markrabství
 Republika Alba
 Republika Asti
 Piemontská republika
13. století1946 Italská republika 
Republika Alba 
Republika Asti 
Piemontská republika 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Motto FERT
Geografie
Mapa
Piemontské knížectví (uprostřed) a savojské státy na počátku 18. století.
Obyvatelstvo
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
Turínské markrabství Turínské markrabství
Republika Alba Republika Alba
Republika Asti Republika Asti
Piemontská republika Piemontská republika
Následující
Italská republika Italská republika
Republika Alba Republika Alba
Republika Asti Republika Asti
Piemontská republika Piemontská republika

Od 13. století bylo Piemontské panství a posléze knížectví jedním ze států Savojských, součást sardinského a později italského království. Panství bylo uděleno achájské větvi Savojské dynastie. Povýšeno na knížectví bylo kolem roku 1418, tedy zhruba ve stejné době, kdy bylo Savojsko povýšeno na vévodství, v tu dobu zároveň přechází na starší savojskou větev. Po získání Sardinského království začalo být knížectví Piemontu využíváno Savojskými jako apanáž, tzn. že titul knížete byl vyhraněn pro nejstaršího potomka a dědice (korunního prince) savojské dynastie, dokud se sám neujal sardinského (italského) trůnu. Savojští byli toho času sardinskými a později italskými králi (po sjednocení Itálie) a korunní princ se vždy dočasně ujímal titulu knížete Piemontu. Zhruba obdobnou úlohu plní Wales a titul prince z Walesu v britské monarchii.

V 19. století začal být titul piemontského knížete nově střídán s titulem kníže neapolský. Ve 20. století byly tituly zrušeny spolu se zrušením monarchie.

Symbolika editovat

Reference editovat