Parafyletismus

(přesměrováno z Parafylie)

Parafyletismus je stav nějaké člověkem definované skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje jejího společného předka, ale ne všechny jeho potomky. Taxon (skupina) se pak nazývá parafyletický a není přirozený. Velké procento taxonů, které běžně známe, je parafyletické. V současné systematice (taxonomii) je snaha tyto umělé taxony, které se neslučují se stavem věcí v přírodě, nahradit taxony monofyletickými. Typickým parafyletickým taxonem bývá skupina složená z více primitivních monofyletických skupin, které např. postrádají důležitou apomorfii, která definuje skupinu odvozenou. Takovou skupinou jsou třeba širopasí (blanokřídlí), skupina je tedy na rozdíl od štíhlopasých nepřirozená.

Parafyletismus
Na tento článek je přesměrováno heslo parafylie. O lupenitých útvarech některých rostlin pojednává článek parafylie (botanika).

Jako učebnicový příklad rozdílu monofyletismu od parafyletismu slouží plazi. Ptáci patří do skupiny plazů, neboť jejich nejbližší žijící příbuzní jsou krokodýli, krokodýli jsou tedy s ptáky příbuzní více než s ostatními plazy, např. s hady. Pokud ptáky do plazů zahrneme, je skupina monofyletická, neboť obsahuje všechny potomky předka. Pokud však ptáky z plazů vyjmeme, skupina neobsahuje všechny potomky, a je tudíž parafyletická, nepřirozená.

OdkazyEditovat