Příprava trestného činu

jednání

Příprava trestného činu je takové jednání, které spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu.[1] Vypočtená činnost je ale trestná, jen pokud tak trestní zákoník u příslušného trestného činu, k němuž příprava směřovala, výslovně stanoví. Případná trestní sazba je stejná jako u trestného činu, k němuž příprava směřovala. Trestní odpovědnost za přípravu trestného činu však zaniká, jestliže pachatel od dokonání dobrovolně upustil a odstranil nebezpečí, které chráněnému zájmu hrozilo, nebo o této přípravě učinil oznámení.[2]

Příprava trestného činu je jedno z vývojových stádií trestného činu. Na přípravu může navazovat pokus a případné dokonání trestného činu.

Reference

editovat
  1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 20 odst. 1. Ve znění pozdějších předpisů. odst. 1 Dostupné online.
  2. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 20 odst. 3 písm b). Ve znění pozdějších předpisů. odst. 3 písm b) Dostupné online.

Související články

editovat