Osemení (spermoderma, testa) je zpravidla suchý, blanitý obal semene, který vzniká z obalů vajíčka. Osemení tedy geneticky odpovídá pletivu mateřské rostliny.

Obal semene rostlin vznikající z obalů vaječných. Osemení je buď blanité (ořešák královský, podzemnice), kožovité (jírovec, bob), dužnaté (réva vinná, šťavel) nebo tvrdé, kamenité (šácholan).[1]

Osemení na sobě může mít trichomy (bavlník).

Reference

editovat
  1. PEKÁRKOVÁ, Eva. Osemení. In: MAREČEK, František, ed. Zahradnický slovník naučný. 4, N–Q. 1. vyd. Praha: ÚZPI, 1999, s. 156. ISBN 80-86153-60-6.

Literatura

editovat
  • MAREČEK, František, ed. Zahradnický slovník naučný. 4, N–Q. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. 562 s., 40 s. barev. obr. příl. ISBN 80-86153-60-6.
  • REISENAUER, Roman, ed. a kol. Co je co?: příručka pro každý den. 1. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Pressfoto – vydavatelství ČTK, 1982. 714 s.