Oratoriáni

Oratoriáni či Kongregace oratoria sv. Filipa Neri je katolická kongregace kněží a laiků, založená roku 1575 svatým Filipem Neri v Římě. Zkratka za jménem je CO (Congregatio Oratorii).

Filip Neri, zakladatel Oratoriánů

PopisEditovat

Tvoří ji samostatné "domy", kde žijí společně kněží a laici, neskládají však žádné sliby ani nenosí řeholní oděv. Mají společné modlitby a jinak se věnují různým činnostem ve farnosti, ve školách nebo v charitativní službě. Nemají nejvyššího představeného, ale představitelé domů si pravidelně volí svého zástupce, který sídlí v Římě a obstarává styky s papežskou kurií. Mezi oratoriány byla i řada významných učenců.

HistorieEditovat

První oratorium vzniklo v Římě, kde se ve farnosti Filipa Neri pravidelně scházeli přátelé ke společným bohoslužbám, diskusím a koncertům. Hudební složku setkání Oratoria vedl slavný skladatel a varhaník Giovanni Pierluigi da Palestrina, z čehož vznikl název oratorium pro náboženský hudební útvar, zpívaný v lidovém jazyce místo v latině.

Po vzoru Oratoria Filipa Neri založil francouzský kardinál Pierre de Bérulle roku 1613 podobné sdružení Oratoire de France, které se stará také o výchovu kněží.

SoučasnostEditovat

V současné době je po světě asi 70 oratoriánských domů s asi 500 kněžími, nejvíce v Itálii, v Německu, v USA a v Polsku. Oratoria jsou i ve Velké Británii, ve Francii, v Jižní Americe a v dalších zemích.

Významní oratoriániEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat