Polynomiální okruh

(přesměrováno z Okruh mnohočlenů)

Polynomiální okruh (též okruh mnohočlenů) je v matematice, zejména v algebře, takový okruh, který je tvořen množinou polynomů s koeficienty z nějakého jiného okruhu. Jedná se o důležitý algebraický koncept a lze se s ním setkat například při konstrukci rozkladových těles nebo v Hilbertově větě o bázi.

Okruh polynomů v jedné proměnné nad okruhem R je značen R[x], okruh ve dvou proměnných R[x,y] a tak dále.

Základní vlastnostiEditovat