Okresy ve Spojených státech amerických

menší jednotka správního členění, zavedená ve většině států USA

Okresy ve Spojených státech amerických jsou administrativními celky na úrovni mezi státy a obcemi (městy, vesnicemi). Na Aljašce jsou nazývány borough, v Louisianě parish a ve zbylých státech se pro ně používá termín county (tento termín se ve Velké Británii používá pro hrabství).

Mapa Spojených států amerických s vyznačenými hranicemi okresů

Za samostatné okresy se také považují některá města, která nejsou součástí okresů. Celkem je ve Spojených státech amerických 3140 území ekvivalentních okresům. Průměrně připadá na jeden stát 62 okresů a 100 000 obyvatel, ale například okres Los Angeles má téměř 10 miliónů obyvatel, tedy víc, než některé státy, a naopak okres Loving v Texasu má pouhých 82 obyvatel a okres Kalawao na Havaji, který býval kolonií malomocných, má jen 147 obyvatel.

Většina z okresů byla pojmenována po osobnostech, přičemž zvláště oblíbená jména jsou Washington a Jefferson. Jiná popisují charakter krajiny (například Lake County, tj. jezerní okres), jména dalších pocházejí z francouzštiny nebo španělštiny.

CountyEditovat

County se z angličtiny do češtiny překládá jako hrabství (Velká Británie), kraj a distrikt (Spojené státy a Irsko).[1] Podle slovníku Cambridge International Dictionary of English je County definované jako politická správa, která tvoří nejvyšší stupeň místní samosprávy, vlády v Británii a Irsku a nejvyšší stupeň místní samosprávy, vlády, ve státě, v případě Spojených států.[2] Taková definice podle právní úpravy územního členění státu v Česku odpovídá kraji.[3] Někteří autoři používají i v případě Spojených států amerických termín hrabství.[4]

ReferenceEditovat

  1. POLDAUF, Ivan prof. dr. a kolektiv. Anglicko-český a Česko-anglický slovník. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 1223 s. S. 164. 
  2. PROCTER, Paul a kolektiv. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 1773 s. ISBN 0 521 48421 9. S. 314. (angličtina) 
  3. Universum, všeobecná encyklopedie. 5. díl. 1. vyd. Praha: Odeon, Euromedia Group, 2001. 715 s. ISBN 80-207-1067-1. S. 166. 
  4. BAAR, Vladimír. Anglosaská Severní Amerika. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata, 1994. 163 s. S. 45.