Lake County

rozcestník na projektech Wikimedia

Lake County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických: