Okřešické louky

přírodní památka v Česku

Okřešické louky jsou přírodní památka ve východní části území města Česká Lípa, asi jeden kilometr od městské části Okřešice, v katastrálním území Žizníkov. Jedná se o louky s hojným výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.[3]

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Okřešické louky
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Informativní tabule památky
Informativní tabule památky
Základní informace
Vyhlášení30. duben 2008
VyhlásilKrajský úřad Libereckého kraje
Nadm. výška258–267 m n. m.
Rozloha2,47 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresČeská Lípa
UmístěníŽizníkov
Souřadnice
Okřešické louky
Okřešické louky
Další informace
Kód3410
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Louky jsou poblíž železniční trati Bakov nad Jizerou – Jedlová, tři kilometry jihovýchodně od hustěji zabydlených obytných částí České Lípy.[4] Přírodní památka leží v nadmořské výšce 258–267 metrů a měří 2,47 hektarů.[5] Území má protáhlý tvar s největší délkou asi 600 metrů a šířkou 40–50 metrů.[6] Na severu jsou louky ohraničené pastvinou, z ostatních stran smíšeným lesem, v němž jsou zastoupeny břízy, olše, osiky, borovice lesní i duby letní.[4] Ochranné pásmo měří sedm hektarů. Býval zde poblíž Okřešický rybník. K zamokření luk došlo zřejmě postavením náspu železniční trati.[7]

 
Okřešické louky směrem k pastvinám

Na podmáčených loukách rostou ve velkém množství luční orchideje (prstnatec májový, prstnatec plamatý, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník), kosatec sibiřský a další vzácné druhy. Aby se zamezilo zarůstání náletovými dřevinami, je prováděno pravidelné sekání. Kvůli potřebné ochraně chráněných druhů hmyzu je sekáno šachovnicově, v pruzích.[8]

Vyhlášení památky

editovat

Chráněné území vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje ke dni 30. dubna 2008.[5] Území je z zařazeno do Ralského bioregionu, do faunistického kvadrátu 5353.[9] Z geomorfologického hlediska je lokalita do okrsku Českolipská kotlina, která je částí Zákupské pahorkatiny. Louky patří do povodí Ploučnice, jsou odvodňovány kanálem do regulovaného Žizníkovského rybníka.[7]

Fauna a flora

editovat
 
Květinka na Okřešické louce

Během roku 2007 provedl pracovník českolipského muzea RNDr Miroslav Honců rozsáhlý průzkum bezobratlých živočichů. Nalezl zde postupně 159 druhů, z toho čtrnáct je řazeno do kategorie zvláště chráněných (např. vážka klínatka rohatá či dva druhy motýlů).[8]

Detailní botanický průzkum byl proveden v letech 2006 až 2008. Bylo dokladováno 223 taxonů vyšších rostlin, z nichž 39 patří mezi druhy ohrožené, některé kriticky: česnek hranatý (Allium angulosum), ostřice Davallova (Carex davalliana).[10]

Přístup

editovat

K chráněné louce nevede žádná udržovaná cesta. Od blízkého náspu železniční tratě ji dělí lesík přecházející v mokřinu. Po jižní straně trati je vedena turisticky neznačená cesta od pískovny v Srní do Okřešic.

Reference

editovat
  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19].
  2. Nationally designated areas (CDDA). Dostupné online. [cit. 2021-06-26].
  3. SÝKOROVÁ, Jarmila; VIŠŇÁK, Richard. Okřešické louky, nová PP. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 193. Dále jen Sýkorová, Višňák. ISSN 1211-9172. 
  4. a b HONCŮ, Miroslav. Průzkum PP Okřešické louky. Bezděz , vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 141. Dále jen Honců. ISSN 1211-9172. 
  5. a b Okřešické louky [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2021-04-24]. Dostupné online. 
  6. Sýkorová, Višňák, s. 194
  7. a b Sýkorová, Višňák, s. 195
  8. a b Honců, s. 150
  9. Honců, s. 142
  10. Sýkorová, Višňák, s. 205

Externí odkazy

editovat