Okřešické louky

přírodní památka v Česku

Okřešické louky jsou chráněnou lokalitou, přírodní památkou ve východní části území města Česká Lípa, asi 1 km od připojené obce Okřešice, na katastru obce Žizníkov. Jak Okřešice, tak Žizníkov jsou obce připojené k České Lípě. Jedná se o louky s hojným výskytem mnoha druhů i chráněných rostlin.[1]

Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Okřešické louky
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Informativní tabule památky
Informativní tabule památky
Základní informace
Vyhlášení 30. duben 2008
Vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje
Nadm. výška 258 – 267 m n. m.
Rozloha 2,48 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Česká Lípa
Umístění Žizníkov
Souřadnice
Okřešické louky
Okřešické louky
Další informace
Kód 3410
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

PopisEditovat

Louky jsou poblíž železniční tratě z České Lípy na Doksy (Trať 080), 3 km JV od hustěji zabydlených obytných částí České Lípy. Slatinné louky jsou na řadě míst u trojúhelníku tratí, chráněná louka je jen na ploše 2,46 ha, protáhlého tvaru o největší délce cca 600 metrů a široké 40 - 50 metrů.[2] Na severu jsou ohraničené pastvinou, z ostatních stran smíšeným lesem, v němž jsou zastoupeny břízy, olše, osiky, lesní borovice i letní duby.[3] Ochranné pásmo je stanovené vyhlašovatelem, tj. Libereckým krajem, na ploše dalších 7 ha. Chráněné louky se nachází ve výšce 258 – 267 m. n.m. Býval zde poblíž Okřešický rybník. K zamokření luk došlo zřejmě postavením náspu železniční trati.[4]

 
Okřešické louky směrem k pastvinám

Na podmáčených loukách rostou ve velkém množství luční orchideje (prstnatec májový, prstnatec plamatý, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník), kosatec sibiřský a další vzácné a chráněné druhy. Není zde bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody provádět stavební práce, trhat květiny a odchytávat živočichy. Aby se zamezilo zarůstání náletovými dřevinami, je prováděno pravidelné sekání. Kvůli potřebné ochraně chráněných druhů hmyzu je sekáno šachovnicově, v pruzích.[5]

Vyhlášení památkyEditovat

Vyhlašovatelem PP, který zpracoval i potřebnou dokumentaci, byl na jaře roku 2008 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. Stalo se tak 30. dubna 2008 v souladu s ustanovením. § 77a odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb (Zákon o ochraně přírody). Území je z zařazeno do Ralského bioregionu, do faunistického kvadrátu 5353.[6] Z geomorfologického hlediska je lokalita do okrsku Českolipská kotlina, která je částí Zákupské pahorkatiny. Luky patří do povodí Ploučnice, jsou odvodňovány kanálkem do regulovaného Žizníkovského rybníka.[4]

Průzkum botanickýEditovat

Detailní botanický průzkum byl proveden v letech 2006 až 2008. Bylo dokladováno 223 taxonů vyšších rostlin, z nichž 39 patří mezi druhy ohrožené, některé kriticky (příklady: Allium angulosum, Carex davalliana).[7]

 
Katastrální mapa i s Okřešicemi
 
Květinka na Okřešické louce

Průzkum faunyEditovat

Během roku 2007 provedl pracovník českolipského muzea RNDr Miroslav Honců rozsáhlý průzkum bezobratlých živočichů. Nalezl zde postupně 159 druhů, z toho 14 je řazeno do kategorie zvláště chráněných (např. vážka klinatka rohatá či 2 druhy motýlů).[5]

PřístupEditovat

K chráněné louce nevede žádná udržovaná cesta. Od blízkého náspu železniční tratě ji dělí lesík přecházející v mokřinu. Po jižní straně trati je vedena turisticky neznačená cesta od pískovny v Srní do Okřešic.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. SÝKOROVÁ, Jarmila; VIŠŇÁK, Richard. Okřešické louky, nová PP. Bezděz , vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 193. [dále jen Sýkorová, Višňák]. ISSN 1211-9172. 
  2. "Sýkorová, Višňák", str. 194
  3. HONCŮ, Miroslav. Průzkum PP Okřešické louky. Bezděz , vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 141. [dále jen Honců]. ISSN 1211-9172. 
  4. a b "Sýkorová, Višňák", str. 195
  5. a b "Honců", str. 150
  6. "Honců", str. 142
  7. "Sýkorová, Višňák", str. 205

Externí odkazyEditovat