Odmocnina z jedné

odmocnina

Odmocnina z jedné je pojmem v matematice, kde se jím nejobecněji označuje každý prvek okruhu, který umocněn na nějaké celé číslo dává jednotkový prvek. Zvláště významný případ představují odmocniny z jedné v tělese komplexních čísel, kde se někdy označují za de Moivrova čísla a jedná se o taková čísla, jejichž nějaká celočíselná mocnina je rovna jedné.

Páté odmocniny z jedné v komplexních číslech zakresleny v komplexní rovině

Speciálně se n-tou odmocninou z jedné pro n z kladných přirozených čísel rozumí takový prvek a, pro který platí . Taková odmocnina se dále nazývá primitivní n-tá odmocnina z jedné, pokud není k-tou odmocninou z jedné pro žádné .

VlastnostiEditovat

 • Každé algebraicky uzavřené těleson různých n-tých odmocnin z jedné za předpokladu, že n není dělitelné jeho charakteristikou.
 • Každá odmocnina z jedné je n-tou odmocninou z jedné pro nějaké n.
 • Každá mocnina odmocniny z jedné je také odmocninou z jedné, neboť
   
 • Je-li   n-tá odmocnina z jedné, pak jsou její mocniny   navzájem různé. Důkaz sporem: Je-li  , kde bez újmy na obecnosti  , pak také  , což je ve sporu s primitivitou, neboť jsme našli menší exponent,  , na který umocněno dává   jedničku.
 • Protože polynom n-tého stupně může mít nanejvýš n kořenů, jsou všechny mocniny primitivní n-té odmocniny z jedné právě všemi n-tými odmocninami z jedné.
 • V komplexních číslech lze všechny n-té odmocniny z jedné vyjádřit pomocí de Moivrovy věty:
   , odkud po dosazení   vyplývá hodnota n-té odmocniny z jedné, o které lze dokázat, že je primitivní:
   , tedy všechny odmocniny z jedné lze získat jako její mocniny:
    pro