Ocelobetonový most

Ocelobetonový most, jinak též spřažený most,[zdroj?] je druh mostu, který je složen ze dvou druhů materiálu. Nejčastějšími materiály jsou beton a ocel.

Základní pojmyEditovat

 • Spřažený prvek – Je to prvek, který je složený z betonu a oceli, který je spojený vzájemným smykovým spojením, aby nedocházelo k oddělení spojených prvků.
 • Smykové spojení – Je to vzájemné propojení mezi ocelovou a betonovou částí, které umožní spojení betonové a ocelové části do takového prvku, kde lze tyto spojení části považovat za jeden konstrukční prvek.

Základní navrhováníEditovat

Spřaženou mostní konstrukci lze modelovat jako rošt z ocelových nosníků a betonové desky, kde je deska zvolena tak, aby zohledňovala vliv ochabnutí smykem.[zdroj?]

Dispoziční řešeníEditovat

Silniční mostEditovat

Nejvýznamnějším zástupce jsou mosty s horní mostovkou, která je tvořena betonovou deskou. Nosníky jsou tvořeny ocelovými trámy. Spojení betonové mostovky a ocelových nosníků.

Výška hlavních nosníků by měla být 1/15 - 1/20 rozpětí.[zdroj?]

Železniční mostEditovat

Spřažený most pro železnice je užší.[zdroj?] Úplně si vystačí zpravidla pouze se dvěma nosníky.[zdroj?] Vzhledem vyššímu zatížení je výška nosníků 1/12–1/13 rozpětí L.[zdroj?]

Ohybová tuhostEditovat

Pokud se nepočítá ohybová tuhost pomocí software, lze tuhost vypočíst podle rovnice pohybové tuhosti[zdroj?]

Ea*Ii

Ii=Ia+Ic/NL+Ac*Aa*Ai

Ai=Aa+Ac/NL

kde

 • IaMoment setrvačnosti ocelového průřezu
 • Ic – Moment setrvačnosti betonového průřezu
 • nL – poměr modulů pružnosti
 • Ai – Plocha ideálního ocelobetonového průřezu
 • Aa – plocha ocelové části
 • Ac – Plocha betonové části

Poměr modulů je ale závislý na typu zatížení.

 • NL=N0(1+ψLϕt)
 • N0 – poměr mezi modulem pružnosti betonu a oceli.
 • ψL – Násobitel dotvarování
 • ϕt – Součinitel dotvarování a smršťování betonu

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat