Nomenklatura

systém jmen nebo pojmů v určité oblasti umění nebo věd
Další významy jsou uvedeny na stránce Nomenklatura (rozcestník).

Nomenklatura (z latinského nomenclator - „jmenovatel“; ve starém Římě otrok, jenž svému pánu připomínal jména osob, které potkává – původně složenina slov nomen, „jméno“ a calare, „volat“) je systém pojmenování a zařazování (klasifikace) určitých objektů jakožto prvků dané kategorie.