Otevřít hlavní menu

Nom (někdy též nomos, název odvozen od řeckého slova νομός - „kraj“) původně Thrácká kosmologie Nomos - Světový řád, je označení užívané v egyptologii pro administrativní jednotku ve starověkém Egyptě.

Pro správní účely byl starověký Egypt rozdělen právě na tyto nomy (v egyptštině byly nazývány sepat). Rozdělení do nomů můžeme vysledovat zpět až do Předdynastické doby (před rokem 3100 př. n. l.), kdy byly nomy původně autonomní městské státy. V raných dějinách Egypta se jejich počet a hranice měnily, ale nakonec se tento správní systém ustálil a nomy pak již zůstaly stejné po více než dvě tisíciletí. Jak oblasti jednotlivých nomů, tak jejich pořadí číslování zůstaly pozoruhodně stabilní. V systému, který přetrval po většinu historie faraonského Egypta, byla země rozdělena do 42 nomů: Dolní Egypt zahrnoval 20 nomů, zatímco Horní Egypt byl rozdělen do 22.

Každý nom byl řízený nomarchou, oblastním správcem, který byl v čele krajského úřadu. Funkce nomarchy byla v prvopočátku centralizovaného Egypta funkcí přidělovanou panovníkem, nicméně jejich moc rostla až si vydobyli dědičnost svého úřadu. Nakonec získali takovou moc, že způsobili pád Staré říše a začátek Prvního přechodného období, v němž král neměl skoro žádnou moc a země byla de facto rozdrobena na malé autonomní státečky. I když si nomarchové zachovali dědičnost svého úřadu po obnovení centrální moci, faraon měl stále možnost současného nomarchu odvolat, či dokonce zbavit celou rodinu této výsady a jmenovat úplně nového nomarchu.

Seznam nomůEditovat

Zde je seznam jednotlivých nomů, rozdělený zvlášť pro Dolní a zvlášť pro Horní království.[1]

Dolní království (TA MEHU)Editovat

číslo egyptské jméno hlavní město nomu současný název města překlad názvu nomu
1 Aneb-Hetch Ineb Hedj / Men-nefer / Menfe (Memphis) Mit Rahina kraj Bílé zdi
2 Khensu Khem (Letopolis) Ausim kraj (Obětní) kýty
3 Ament Imu (Apis) Kom el-Hisn kraj Západu
4 Sapi-Res Ptkheka Tanta kraj Jižního šípu
5 Sap-Meh Zau (Sais) Sa el-Hagar kraj Severního šípu
6 Khaset Khasu (Xois) Sakha kraj Divokého (cizího) býka
7 A-ment (Hermopolis Parva, Metelis) Damanhur kraj Západní harpuny
8 A-bt Tjeku / Per-Atum (Heroonpolis, Pithom) Tell al-Maskhuta kraj Východní hrapuny
9 Ati Djed (Busiris) Abu Sir Bara kraj Usíreva
10 Ka-khem Hut-hery-ib (Athribis) Tell Atrib kraj Černého býka
11 Ka-heseb Taremu (Leontopolis) Tell al-Urydam kraj (Obětního?) býka
12 Theb-ka Tjebnutjer (Sebennytos) Samanud kraj Telete a krávy
13 Heq-At Iunu (Heliopolis) Materiya (předměstí Káhiry) kraj Statného vládce
14 Khent-abt Tjaru (Sile, Tanis) Tell Abu Sefa kraj Stojanu (?) východu
15 Tehut Ba'h / Weprehwy (Hermopolis Parva) Baqliya kraj Ibise
16 Kha Djedet (Mendes) Tell al-Rubˁ kraj Delfína (?)
17 Semabehdet Semabehdet (Diospolis Inferior) Tell el-Balamun kraj Trůnu
18 Am-Khent Per-Bastet (Bubastis) Tell Bastah (poblíž Zagazig) Horní kraj Následníka trůn
19 Am-Pehu Dja'net (Tanis) Nebesha nebo San el-Hagar Dolní kraj Následníka trůn
20 Sopdu Per-Sopdu Saft al-Henna kraj Východu

Horní království (TA ŠEMA)Editovat

číslo egyptské jméno hlavní město nomu současný název města překlad názvu nomu
1 Ta-Seti Abu / Yebu (Elephantina) Asuán kraj (Nerostu) seti
2 Thes-Hor Djeba (Apollonopolis Magna) Edfu kraj Horova sídla
3 Ten Nekhen (Hierakonpolis) al-Kab kraj Polí
4 Waset Niwt-rst / Waset (Théby) Karnak kraj Žezla
5 Herui Gebtu (Coptos) Qift kraj Dvou sokolů
6 Aa-ta Iunet / Tantere (Tentyra) Dendera kraj Krokodýla
7 Seshesh Seshesh (Diospolis Parva) Hu kraj Sistra
8 Abdju Cenej, Abdju (Abydos) al-Birba kraj Velké země
9 Min Apu / Khen-min (Panopolis) Akhmim kraj Boha Mina
10 Wadkhet Djew-qa (Aphroditopolis) Ifteh kraj Kobry
11 Set Shashotep (Hypselis) Shutb kraj Sutechova zvířete
12 Tu-ph Hut-Sekhem-Senusret (Antaeopolis) Qaw al-Kebir kraj Zmijí hory
13 Atef-Khent Zawty (z3wj-tj, Lycopolis) Asyut Dolní kraj Zmijího stromu
14 Atef-Pehu Qesy (Cusae) al-Qusiya Horní kraj Zmijího stromu
15 Un Chemenu (Hermopolis Magna) al-Ashmunayn kraj Zajíce
16 Meh-Mahetch Hebenu Kom el Ahmar kraj Antilopy
17 Anpu Saka (Cynopolis) al-Kais kraj Boha Anupa
18 Dun-nu Hutnesut (Alabastronopolis), Teudjoi el-Hiba kraj Sokola s rozepjatými křídly
19 Uab Per-Medjed (Oxyrhynchus) el-Bahnasa kraj Žezla
20 Atef-Khent Henen-nesut (Herakleopolis Magna) Ihnasiyyah al-Madinah Horní kraj Granátovníku (Vavřínu)
21 Atef-Pehu Shenakhen, Semenuhor (Crocodilopolis) Madinat al-Fayyum Dolní kraj Granátovníku (Vavřínu)
22 Maten Tepihu (Aphroditopolis) Atfih kraj Nože (Škrabadla)

ReferenceEditovat

  1. tabulky samotné jsou převzaté z anglické Wikipedie, české názvy nomů uvedeny podle ZAMAROVSKÝ V.: Bohové a králové starého Egypta, Brána, Praha 2003, 360 s., ISBN 80-7243-194-3

Externí odkazyEditovat

přehledné mapy Egypta s vyobrazením všech nomů: