Neurofibromatóza

nádorové onemocnění

Neurofibromatóza je autozomálně dominatně děděné genetické onemocnění, které způsobuje mnohočetné nádory, zasahující nervovou soustavu. Vyskytuje se ve dvou hlavních typech.

Výsev neurofibromů typický pro neurofibromatózu.

Neurofibromatóza typu I (NF 1)Editovat

NF 1 je častější typ neurofibromatózy. Vyskytuje se zhruba u jedné ze 3000 osob v evropské populaci. Jedná se autosomálně dominantní onemocnění s 50% výskytem mutací „de novo“ v genu pro NF1, který se nachází na 17. chromosomu. Při vyšetření je tedy nutné vyšetřit všechny příbuzné včetně rodičů dítěte. Projev onemocnění se mezi příbuznými může značně lišit. [1]

Diagnostika neurofibromatózy je klinická a opírá se o přítomnost dvou ze sedmi znaků. [2]

Diagnostická kritéria dle NIH Consensus Development Conference
1 Šest nebo více café au lait spots větších než 5 mm u prepubertálních pacientů a větších než 15 mm u postpubertálních pacientů
2 Dva nebo více neurofibromů libovolného typu nebo jeden plexiformní neurofibrom
3 Pihy v podpaží nebo tříslech
4 gliom optiku
5 Dva nebo více Lischových uzlíků (hamartomy duhovky)
6 Specifické kostní léze (dysplázie velkých křídel kosti klínové, kortikální zúžení dlouhých kostí s / bez pseudarthrósis
7 Příbuzný prvního stupně trpící neurofibromatózou (rodič, sourozenec, dítě)

Nejčastější projevem NF1 je vznik světle hnědých skvrn na kůži. Jsou známy jako „café au lait spots” (skvrny bílé kávy) a postihují 99 % pacientů evropského původu. [3]

Dalším příznakem NF1 bývá seskupení pih na neobvyklých místech, jako je např. podpaží, ve slabinách či pod prsy.

V dospívání nebo na počátku dospělosti se lidem s NF1 vytvoří neurofibromy – nezhoubné nádory rostoucí na povrchu nervových tkání pod kůží. S přibývajícím věkem se zvětšují. Jejich počet je individuální - zatímco někteří lidé jich mají na těle jen několik, jiným pokrývají celé tělo. Většina neurofibromů není bolestivá.

U některých dětí s NF1 se objevují poruchy učení a chování. Okolo 60 % dětí s NF1 vykazuje lehké mentální postižení.[4]

Pro léčbu pacientů s neurofibromatózou existuje ve vyspělých zemích celá řada specializovaných center. V rozvojových zemích pak diagnostika i léčba leží na celé řadě specializací. [1]

Neurofibromatóza typu II (NF 2)Editovat

NF 2 se vyskytuje u 1 z 25 000 osob. Symptomy nemoci se obvykle objeví až po 20. roce života, ačkoli se mohou vyskytnout i u dětí.

NF2 zasahuje nejčastěji nervy vedoucí od uší do mozku. Symptomy proto zahrnují postupnou ztrátu sluchu, zvonění či bzučení v uších, problémy s rovnováhou. Tyto příznaky jsou způsobené nezhoubnými nádory rostoucími v nervových spojeních mozku, které slouží k zajištění sluchu a pocitu rovnováhy.

Zhruba polovině pacientů s NF2 se v mozku vyvine jeden či více nezhoubných nádorů, které se nazývají meningeomy. V některých případech pak dochází k nárůstu tlaku v mozku, což způsobuje bolest hlavy, zvracení, záchvaty či poruchy zraku.

Asi 50 % osob s NF2 se vyvine nezhoubný nádor v míše, větší polovině osob nezhoubné nádory pod či na kůži. Často vypadají jako povlak na kůži, v jiných případech jde o zduřeliny pod kůží. Tyto nádory mohou být bolestivé, pokud se vyvinou v místě nervových vláken.

U většiny lidí se vyskytne periferní neuropatie. Jde o poškození periferní nervové soustavy, což se může projevit mravenčením, necitlivostí a omezenou schopností cítit bolest či teplotu, nebo pocitem pálení.

Zhruba dvěma třetinám osob s touto nemocí se rozvine šedý zákal.[5]

ReferenceEditovat

  1. a b KUNC, Vojtech; VENKATRAMANI, Hari; SABAPATHY, S. Raja. Neurofibromatosis 1 Diagnosed in Mother Only after a Follow-up of Her Daughter. Indian Journal of Plastic Surgery. 2019-05, roč. 52, čís. 02, s. 260–260. Dostupné online [cit. 2020-06-27]. ISSN 0970-0358. DOI:10.1055/s-0039-1693503. 
  2. Neurofibromatosis. Archives of Neurology. 1988-05-01, roč. 45, čís. 5, s. 575. Dostupné online [cit. 2020-06-27]. ISSN 0003-9942. DOI:10.1001/archneur.1988.00520290115023. 
  3. LAKSHMANAN, Aarthi; BUBNA, AdityaKumar; SANKARASUBRAMANIAM, Anandan. A clinical study of neurofibromatosis-1 at a tertiary health care centre in south India. Pigment International. 2016, roč. 3, čís. 2, s. 102. Dostupné online [cit. 2020-06-27]. ISSN 2349-5847. DOI:10.4103/2349-5847.196302. 
  4. Příznaky neurofibromatózy 1 [online]. Neurofibromatoza.cz [cit. 2013-11-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-01. 
  5. Symptomy neurofibromatózy typu 2 (NF2) [online]. Neurofibromatoza.cz [cit. 2013-11-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-08. 

Externí odkazyEditovat

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.