Nepoziční číselná soustava

Nepoziční číselná soustava je způsob reprezentace čísel, ve kterém není hodnota číslice dána jejím umístěním v dané sekvenci číslic. Tyto způsoby zápisu čísel se dnes již téměř nepoužívají a jsou považovány za zastaralé.

Číselné soustavy

číselné soustavy světa
  • Východní Asie
  • Abecední
  • bývalé

V nejjednodušším systému stačí sečíst hodnoty jednotlivých číslic. Pokud by například byly hodnoty symbolů následující: A=1, B=10, C=100, D=1000, pak by vyjádřením čísla 3542 mohl být například řetězec „AABBBBCCCCCDDD“, ale stejně dobře i „ACDABBCCCCDDBB“ apod. (z hlediska hodnoty, ale za cenu horší srozumitelnosti).

Nevýhody

editovat
  • Často neobsahovaly symbol pro nulu a záporná čísla
  • Dlouhý zápis čísel, která výrazně převyšují hodnotu největšího symbolu soustavy

Výhody

editovat
  • Jednoduché sčítání a odečítání

Příklady nepozičních číselných soustav

editovat

Kombinace s poziční soustavou

editovat

Typickým příkladem praktické realizace takové soustavy je kuličkové počítadlo. V jednotlivých řádcích jsou čísla vyjadřována nepozičně počtem kuliček. Celé počítadlo pak může fungovat jen pro zobrazení čísel daných počtem kuliček na jedné straně drátů (nepozičně), nebo mohou být jednotlivé řádky (dráty) chápány jako vyjádření řádů (pozičně).

Související články

editovat