Gruzínské číslovky

Gruzínské číslovky jsou systém číslovek používaných v gruzínšině, jazyce, kterým se mluví v Gruzii. Gruzínské číslice od 30 do 99 jsou konstruovány s využitím systému od základu 20 [1][2][3] podobnému systému používaném v baskičtině, francouzštině pro čísla od 80 do 99 [4], nebo pojem dvacítky v češtině.

Číselné soustavy

číselné soustavy světa
 • Východní Asie
 • Abecední
 • bývalé

Symboly pro čísla v moderních gruzínských textech jsou stejné arabské číslice, které se používají v češtině, včetně toho, že čárka slouží jako oddělovač desetinných míst a číslice ve velkých číslovkách jsou rozděleny do skupin po třech s využitím buď mezer[5] nebo teček. Ve starším způsobu psaní číslic má většina písmen gruzínské abecedy (včetně některých zastaralých písmen) přiřazena číselnou hodnotu.[6]

Základní číslovky

editovat

Gruzínské základní číslovky až do deseti jsou primitiva, stejně jako jsou slova pro 20 a 100, a také "milion", "miliarda", atd. (Slovo pro 1000 však není primitivní). Další základní číslovky jsou vytvořeny z těchto primitiv směsí principů desítkové soustavy (základ 10) a dvacítkové soustavy (základ 20).[7]

Následující tabulka ukazuje 1. pády (nominativní formy) primitivních čísel. S výjimkou slov rva (8) a tskhra (9) jsou tato slova všechna s kmenem končící na souhlásku a v určitých případech může dojít ke ztrátě koncovky i.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 106 109
ნული
nuli
ერთი
erti
ორი
ori
სამი
sami
ოთხი
otchi
ხუთი
chuti
ექვსი
ekvsi
შვიდი
švidi
რვა
rva
ცხრა
cchra
ათი
ati
ოცი
oci
ასი
asi
მილიონი
milioni
მილიარდი
miliardi

Číslice od 11 až 19 jsou tvořeny z číslic do 1 do 9, respektive tím, že se spojí předpona t (zkrácený tvar od ati , 10) a met'i (= více). V některých případech předpona t splývá s počáteční souhláskou kořene slova, tak že vytvoří jednu souhlásku (t + s → ts; t + š → č; t + ts → ts), nebo indukuje metatezi v kořenu (t + rv → tvr).[8][9]

11 12 13 14 15 16 17 18 19
თერთმეტი
tertmet'i
თორმეტი
tormet'i
ცამეტი
tsamet'i
თოთხმეტი
totchmet'i
თხუთმეტი
tchutmet'i
თექვსმეტი
tekvsmet'i
ჩვიდმეტი
čvidmet'i
თვრამეტი
tvramet'i
ცხრამეტი
tskhramet'i

Čísla mezi 20 a 99 jsou tvořeny systémem od základu 20 (srovnatelné s číslicemi 60-99 ve francouzštině). 40, 60, a 80 je vytvářeno s použitím 2, 3 a 4 (v tomto pořadí), spojené se slovem pro 20 m (zbytkově multiplikativní):[8][9]

20 40 60 80
ოცი
oci
ორმოცი
ormoci
სამოცი
samoci
ოთხმოცი
otkhmoci

Jiné číslice mezi 21 a 99 jsou vytvořena za použití 20, 40, 60, nebo 80, odstraněním koncového i, a následným přidáním da (= a) následované příslušným číslem od 1 do 19;[8][9] , např.:

21 30 38 47 99
ოცდაერთი
ocdaerti
(20 + 1)
ოცდაათი
ocdaati
(20 + 10)
ოცდათვრამეტი
ocdatvramet'i
(20 + 18)
ორმოცდაშვიდი
ormocdašvidi
(2x 20 +7)
ოთხმოცდაცხრამეტი
otchmocdatschramet'i
(4 x 20 +19)

Stovky jsou vytvořeny spojením 2, 3,. , ., 10 přímo ke slovu pro 100 (bez multiplikativního m používaného pro 40, 60, a 80). 1000 je vyjádřeno jako atasi (10 x 100), a násobky 1000 jsou vyjádřeny pomocí atasi - například, 2000 je ori atasi (2 x 10 x 100).[9]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 10 000
ასი
asi
ორასი
orasi
სამასი
samasi
ოთხასი
otchasi
ხუთასი
chutasi
ექვსასი
ekvsasi
შვიდასი
švidasi
რვაასი
rvaasi
ცხრაასი
cchraasi
ათასი
atasi
ორი ათასი
ori atasi
ათი ათასი
ati atasi

Koncové i se vynechává, když je menší číslo přidáváno k násobku 100;[9] , např.:

250 310 415 2010
ორას ორმოცდაათი
oras ormocdaati
სამას ათი
samas ati
ოთხას თხუთმეტი
otchas tchutmet'i
ორი ათას ათი
ori atas ati

Číselné hodnoty písmen

editovat
 
Nápis v klášteře Motsameta, datující rozšíření kláštera na ჩყმვ (1846).

Gruzínská číselná soustava (ქართული ანბანის სათვალავი) je systém reprezentujících číslic pomocí písmen gruzínské abecedy.[6] Číselné hodnoty v tomto systému se získají jednoduchým přidáním jednotlivých číslic, které se zapisují od největšího k nejmenšímu zleva doprava (např. ჩღჲთ = 1769, ჩყპზ = 1887, ციბ = 2012).

gruzínský hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400*
400*
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

* Oba znakyaodpovídají hodnotám 400 v číselné hodnotě.

Tyto znaky nemají žádnou číselnou hodnotu.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Georgian numerals na anglické Wikipedii.

 1. Aronson (1990), p. 279. "From 30 to 99 Georgian numerals are based on the vigesimal system, i.e., a system to base 20, unlike our decimal system to base 10."
 2. Hewitt (1995), p. 524. "The system from '11' to '19' is analysable as '10-UNIT-more'. From '20' to '99' the system is based on units of 20 (i.e. it is vigesimal, so that, for example, '55' is literally '2-times-20-and-(10-5-more)'."
 3. Makharoblidze (2009), p. 27. "[The] Georgian system of numbers is based on the counting system of 20. The numbers more than 20 and less than 100 are compound and the first number is [20 multiplied by the preceding numeral ("1" is not shown)] and then [the] remaining number is added."
 4. Comrie, Bernard. Numeral Types and Changes Worldwide: Trends in Linguistics: Studies and Monographs 118. Redakce Gvozdanović Jadranka. Berlin: Morton de Gruyter, 1999. "georgian"+numbers+"base+20"&source=bl&ots=pEqIqdti9B&sig=drUH3Rp8wtOWMwlbQnkqIJcYa-M&hl=en&sa=X&ei=U2k1T6CqOcPSiAKGyYmNCg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q="georgian" numbers "base 20"&f=false Dostupné online. ISBN 3-11-016113-3. Kapitola Haruai Numerals and their Implications for the History and Typology of Numeral Systems, s. 88. 
 5. Georgian Style Guide [online]. Microsoft Corporation, 2011 [cit. 2012-02-15]. S. 17. Dostupné online. 
 6. a b Makharoblidze (2009), str. 7
 7. Makharoblidze (2009), str. 28-29.
 8. a b c Boeder, Winfried. The South Caucasian Languages. Lingua. 2005, s. 21. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. DOI 10.1016/j.lingua.2003.06.002.  Archivovaná kopie. www.uni-jena.de [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-04. 
 9. a b c d e Hewitt (1995), str. 51 až 54.
 • (anglicky) Aronson, Howard I. Georgian: A Reading Grammar, Corrected Edition. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 1990. ISBN 0-89357-207-1. 
 • (anglicky) Hewitt, B.G. Georgian: A Structural Reference Grammar. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins B.V., 1995. ISBN 1-55619-726-8. 
 • (anglicky) Makharoblidze, Tamar. A Short Grammar of Georgian. Munich: Lincom Europe, 2009. ISBN 978-3-89586-151-2.