Nadproud je takový elektrický proud, který je větší než jmenovitý proud In, respektive vyšší než povolená kladná odchylka jmenovitého proudu.

Nadproudy se vyskytují zejména v případech elektrického zkratu, kdy elektrickým obvodem protéká zkratový proud. Ten je v běžném elektrickém rozvodu 0,4 kV, 50 Hz dán především zkratovým výkonem nejbližšího transformátoru.

Nadproudy se také vyskytují při provozu elektromotorů, kde v okamžiku rozběhu protéká vinutím motoru několikanásobně vyšší elektrický proud než je jeho běžná jmenovitá hodnota. Záběrový proud motoru vinutí elektromotoru vytváří obvod zapojený jako „vinutí nakrátko“. S nárůstem otáček motoru pak za normálních okolností tento záběrný proud postupně klesá až na úroveň jmenovité hodnoty elektrického proudu.

Nadproudy způsobené elektrickým zkratem jsou nebezpečné zejména z požárního hlediska, dále kvůli tomu, že by mohlo dojít k trvalému poškození elektrického vedení nebo transformátoru a dalších technických zařízení. Proto jsou pro omezení nadproudů do obvodu vkládány jistící prvky ve formě pojistek, rychlovypínačů a motorových jističů, které nežádoucí nadproudy dokážou odstranit tím, že elektrický obvod havarijně rozpojí buď v postižené větvi sítě, nebo přímo na výstupu ze sekundárního vinutí transformátoru.

Nejméně nebezpečným a nejčastějším případem nadproudu pak bývá nadměrné zatížení sítě, kdy je do sítě (obecně ke zdroji) připojeno příliš mnoho elektrických spotřebičů, které pro svoji funkci vyžadují nadměrné množství elektrické energie.

Související články editovat