Néelova teplota

Teplota, nad nichž se mění magnetické vlastnosti látky

Néelova teplota, TN, je teplota, při které se antiferomagnetické nebo ferrimagnetické materiály stávají paramagnetickými. Teplo dodané látce musí být dostatečně velké na to, aby zničilo makroskopické magnetické uspořádání částic v materiálu. Néelova teplota je analogií k Curieově teplotě, TC, pro feromagnetické materiály. Je pojmenována podle Louise Néela (1904–2000), který obdržel roku 1970 Nobelovu cenu za fyziku v této oblasti.

Seznam několika látek s Néelovou teplotou:[1]

Látka Néelova teplota, v kelvinech
MnO 116
MnS 160
MnTe 307
MnF2 67
FeF2 79
FeCl2 24
FeI2 9
FeO 198
FeOCl 80
CoCl2 25
CoI2 12
CoO 291
NiCl2 50
NiI2 75
NiO 525
Cr 308

Reference

editovat
  1. KITTEL, Charles. Introduction to Solid State Physics. 8th. vyd. New York: John Wiley & Sons, 2005. Dostupné online. ISBN 978-0-471-41526-8.