Otevřít hlavní menu

Chlorid nikelnatý

chemická sloučenina

Chlorid nikelnatý (chemický vzorec NiCl2) je v bezvodém stavu zlatožlutá hygroskopická práškovitá látka a v závislosti na hydrataci se mění jeho barva, je dobře rozpustný ve vodě a také methanolu, ethanolu, glycerolu a diethyletheru. Dihydrát tvoří hnědožluté, tetrahydrát žlutozelené a hexahydrát sytě zelené krystaly. V přírodě se vzácně vyskytuje v podobě hexahydrátu jako minerál niklbischofit. Chlorid nikelnatý je výchozí sloučeninou pro další nikelnaté sloučeniny i chemické syntézy. Stejně jako další sloučeniny niklu je karcinogenní.

Chlorid nikelnatý
Prášková forma

Prášková forma

Krystalická forma

Krystalická forma

Obecné
Systematický název Chlorid nikelnatý
Anglický název Nickel(II) chloride
Německý název Nickel(II)-chlorid
Sumární vzorec NiCl2
Vzhled zlatožlutý prášek
hnědožluté krystaly (dihydrát)
žlutozelené krystaly (tetrahydrát)
zelené krystaly (hexahydrát)
Identifikace
Registrační číslo CAS
7791-20-0 (hexahydrát)
PubChem
Číslo RTECS QR6480000
Vlastnosti
Molární hmotnost 129,60 g/mol
165,63 g/mol (dihydrát)
201,66 g/mol (tetrahydrát)
237,69 g/mol (hexahydrát)
Teplota tání 1 009 °C (196 kPa)
80 °C (hexahydrát)
Teplota sublimace 970 °C
Hustota 3,508 g/cm3
2,56 g/cm3 (dihydrát)
2,217 g/cm3 (20 °C, tetrahydrát)
1,921 g/cm3 (20 °C, hexahydrát)
Index lomu dihydrát
nDa= 1,620
nDb= 1,723
nDc= 1,783
hexahydrát
nD= 1,57
Rozpustnost ve vodě 53,4 g/100 g (0 °C)
65,6 g/100 g (25 °C)
76,0 g/100 g (50 °C)
86,2 g/100 g (75 °C)
87,6 g/100 g (100 °C)
dihydrát
143,52 g/100 g (70 °C)
144,32 g/100 g (80 °C)
146,87 g/100 g (100 °C)
tetrahydrát
184,88 g/100 g (30 °C)
190,13 g/100 g (40 °C)
233,47 g/100 g (60 °C)
hexahydrát
174,5 g/100 g (0 °C)
475,5 g/100 g (60 °C)
596 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
glycerol
diethylether
Měrná magnetická susceptibilita 590×10−6 cm3g-1
220×10−6 cm3g-1 (hexahydrát)
Struktura
Krystalová struktura klencová
jednoklonná tělesně centrovaná (dihydrát)
čtverečná (tetrahydrát)
jednoklonná bazálně centrovaná (hexahydrát)
Hrana krystalové mřížky a= 613 pm
α= 33°36´
dihydrát
a= 697 pm
b= 690 pm
c= 881 pm
β= 91°30´
tetrahydrát
a= 662 pm
c= 1 323 pm
hexahydrát
a= 1 023 pm
b= 705 pm
c= 657 pm
β= 122°10´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -316,1 kJ/mol
-924,4 kJ/mol (dihydrát)
-1 527,0 kJ/mol (tetrahydrát)
-2 116,2 kJ/mol (hexahydrát)
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -642 J/g
Entalpie sublimace ΔHsub 1 737 J/g
Standardní molární entropie S° 98,07 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -272,6 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,533 JK-1g-1
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R23/25, R38, R42/43, R48/23, R49, R50/53, R61, R68
S-věty S45, S53, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Chlorid nikelnatý se získává promýváním zbytků po výrobě niklu kyselinou chlorovodíkovou a průmyslově potom přímou syntézou chloru a niklu.

Ni + Cl2 → NiCl2

Pro získání bezvodé soli z hexahydrátu nelze využít tepelnou dehydrataci. Nejvýhodnější je vysušit ho pomocí thionylchloridu SOCl2 za tepla nebo za zahřívání v proudu plynného chlorovodíku HCl:

NiCl2·6 H2O + 6 SOCl2 → NiCl2 + 6 SO2 + 12 HCl

Dehydratace je doprovázena změnou barvy ze zelené na žlutou.

VyužitíEditovat

Chlorid nikelnatý a jeho hydráty se využívají v organické syntéze:

 
ArI + P(OEt)3 → ArP(O)(OEt)2 + EtI

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nickel(II) chloride na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.