Národní ústav duševního zdraví

české výzkumné pracoviště pro oblast duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ, anglicky National Institute of Mental Health) je referenční výzkumné pracoviště pro oblast duševního zdraví v České republice. Vznikl 1. ledna 2015 transformací Psychiatrického centra Praha jako instituce zaměřená na výzkum v oblasti věd o mozku a chování, realizující sběr a zpracování demografických, epidemiologických a sociologických dat souvisejících s duševním zdravím a současně poskytující psychiatrickou péči nemocným. Ředitelem NUDZ je Cyril Höschl, který 9. dubna 2021 na funkci rezignoval a ústav vede do nástupu nového ředitele.[2] V regionu střední a východní Evropy jde o ojedinělou instituci, která pod jednou střechou shromažďuje významný výzkumný a intelektuální potenciál, nejmodernější přístrojovou a laboratorní techniku i zdravotní služby.

Národní ústav duševního zdraví
Národní ústav duševního zdraví.gif
Národní ústav duševního zdraví.jpg
PředchůdcePsychiatrické centrum Praha
Vznik2015
Právní formapříspěvková organizace
SídloTopolová 748, Klecany, 250 67, Česko
Souřadnice
ŘeditelPhDr. Petr Winkler, Ph.D.[1]
Oficiální webwww.nudz.cz
IČO00023752 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výzkumné programy NUDZ pokrývají řadu domén neurobehaviorálního výzkumu od experimentální neurobiologie přes sociální psychiatrii, aplikaci informačních technologií a zobrazovacích metod v psychiatrii a přilehlých disciplínách, epidemiologický a klinický výzkum závislostí, spánkovou medicínu a chronobiologii, elektrofyziologii mozku, klinický výzkum v oblasti duševních poruch až po translační neurovědy.

NUDZ rovněž poskytuje standardní i vysoce specializovanou ústavní i ambulantní péči a je klinickou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jako Klinika psychiatrie a lékařské psychologie zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávaní jak v oborech klinických (psychiatrie, psychologie), tak v oblasti neurověd.

VýzkumEditovat

NUDZ je koncipován jako centrum základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu a referenční pracoviště pro oblast aplikovaných neurověd a duševního zdraví v ČR. Dalším jeho důležitým úkolem je poskytovat empirická data a expertízu pro státní správu v oblasti organizace péče o duševní zdraví včetně aktuálně probíhající reformy psychiatrické péče.

Výzkumné cíle NUDZ jsou rozčleněny do osmi výzkumných programů:

  1. Experimentální neurobiologie
  2. Sociální psychiatrie
  3. Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
  4. Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
  5. Spánková medicína a chronobiologie
  6. Elektrofyziologie mozku
  7. Klinický výzkum duševních poruch
  8. Translační neurovědy

Přístup k řešení problematiky je založen na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování, strukturálního a funkčního zobrazení mozku, klinické a experimentální psychofarmakologie, klinického výzkumu a epidemiologie. V případě výzkumu závislostí je kladen důraz nejen na vývoj látek a terapeutických nástrojů, jež jsou schopny závislosti léčit a bránit jejich rozvoji, ale i na podporu primární prevence.

Léčebná péčeEditovat

Klinika NUDZ se zaměřuje na prevenci, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci nemocných se závažnými duševními poruchami. Poskytuje vysoce kvalitní diagnostickou a terapeutickou péči, provádí vlastní klinický výzkum a úzce spolupracuje se všemi ostatními výzkumnými a vývojovými odděleními ústavu. Též se podílí na pregraduálním, doktorském i celoživotním vzdělávání studentů a odborníků v oblasti duševního zdraví – je Klinikou psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK Praha.

Klinika se skládá ze vzájemně propojeného lůžkového a ambulantního komplexu, denních stacionářů, specializovaných oddělení a rehabilitačního a podpůrného klinického komplementu. Zdravotní péče pokrývá široké spektrum nejzávažnějších duševních poruch a má přímou návaznost na probíhající výzkumné programy: psychotické poruchy (časná stadia psychóz, farmakorezistentní schizofrenie), afektivní poruchy (deprese a bipolární porucha), úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, panická porucha, agorafobie aj.) a primární kognitivní poruchy (demence).

Ambulantní část pokrývá všeobecnou psychiatrickou péči, neurologickou, geriatrickou a psychologickou péči, dále nabízí péči ve specializovaných ambulancích pro gravidní a kojící, bipolární poruchu, časné fáze psychotických poruch a afektivní poruchy.

VzděláváníEditovat

Vzdělávání v oblasti neurověd představuje jednu ze základních priorit NUDZ. NUDZ poskytuje a zajišťuje vzdělávání pregraduální, doktorské i specializační, dále vzdělávání cílené na soustavné rozvíjení znalostí a dovedností výzkumníků i vzdělávací akce určené pro širokou odbornou veřejnost. V NUDZ působí řada kvalitních pedagogů a školitelů, kteří jsou zárukou vysoké úrovně výuky a vzdělávání, a další odborníci domácí i zahraniční, jsou pravidelně do NUDZ zváni, aby zde prezentovali zajímavá témata a novinky z oblasti neurověd. I v oblasti vzdělávaní je nutno vyzdvihnout dlouholetou a úzkou spolupráci s Univerzitou Karlovou, především pak s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Aktuality [online]. NUDZ, 2021-06-16 [cit. 2021-10-05]. Dostupné online. 
  2. iDNES.cz, ČTK. V čele Národního ústavu duševního zdraví náhle končí Cyril Höschl. iDNES.cz [online]. 2021-04-09 [cit. 2021-04-09]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat