Nápověda:Smazání článku

Smazání článku nebo jiné stránky Wikipedie nelze kvůli ochraně obsahu encyklopedie volně provádět. Wikipedisté mohou stránku navrhnout k rychlému nebo odloženému smazání nebo o smazání otevřít širší diskusi, záleží na závažnosti a všeobecné platnosti uvedených důvodů. Samotné smazání pak může provést jen wikipedista s oprávněním správce Wikipedie.

Rychlé smazání editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Rychlé smazání.

K rychlému smazání lze navrhnout jen článek (stránku), u kterého je nepochybné, že by se měl odstranit. Jedná se o případy textu, který na Wikipedii jednoznačně nepatří (např. neencyklopedický útržek textu, pokusy, vandalismus, vulgarity, účelová reklama) nebo je nezamýšleným pozůstatkem nějaké činnosti (překlepu v názvu článku, omylem vytvořená stránka, přesměrování diskuse po přesunu a podobně).

Žádost o smazání se vkládá přímo na začátek daného článku vložením kódu:

{{Smazat|Zdůvodnění}}

Tato šablona umístí do článku upozornění o návrhu na rychlé smazání včetně vašeho zdůvodnění. Pokud důvod nikdo nezpochybní a správce jej uzná za oprávněný, článek bez zbytečného odkladu smaže.

Odložené smazání editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Odložené smazání.

Odložené smazání se používá v případě, že jsou důvody smazat článek (stránku) dostatečně opodstatněné, ale ne tak jednoznačné jako v případě rychlého smazání. Označením článku se ponechává lhůta k nápravě. Po uplynutí lhůty v případě oprávněnosti požadavku a neprovedené nápravě jej může správce smazat.

Označuje se vložením kódu na začátek článku, dle případu:

Diskuse o smazání editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Diskuse o smazání.

V případech, kdy důvody ke smazání nejsou zcela jednoznačné nebo je někdo seriózně zpochybnil, je potřeba návrh na smazání prodiskutovat a najít konsensus širší komunity wikipedistů. Diskuse se vede ustáleným způsobem na podstránce:

Wikipedie:Diskuse o smazání/Název stránky ke smazání

Na nadřazené stránce Wikipedie:Diskuse o smazání se diskuse zrcadlí v plném znění (pomocí transkluze). Do článku ke smazání se vkládá upozornění pomocí šablony {{DoS}}.

Uživatelská stránka editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Uživatelská stránka.

Mazání uživatelských stránek, diskusních stránek uživatelů a jejich podstránek se řídí obecnými principy s přihlédnutím ke specifickému obsahu. Proto jsou pravidla zvlášť upravena v doporučení pro uživatelskou stránku.

Smazání a obnovení článku editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Revize smazání.

Na konci výše uvedených postupů některý správce vyhodnotí výsledek a na jeho základě případně provede smazání. Smazání se zapíše do Knihy smazaných stránek přístupné na Speciální:Protokolovací záznamy a smazaný obsah zůstane pro případ potřeby dostupný správcům Wikipedie.

V odůvodněných případech lze smazanou stránku obnovit, například pokud ji správce smazal na základě nesprávného vyhodnocení diskuse nebo se objevily nové okolnosti. O přehodnocení rozhodnutí je potřeba požádat dotyčného správce, případně vyvolat proces revize smazání.