Musica Florea

Musica Florea je hudební soubor, který roku 1992 založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl.

Repertoár souboru sahá od hudby raného baroka přes vrcholná díla této epochy až po klasicismus. Od roku 2004, kdy Musica Florea provedla na dobové nástroje orchestrální díla A. Dvořáka, čímž se součástí jejího repertoáru stává i hudba období romantismu.

Společně s mezinárodním týmem se Musica Florea v letech 1999-2002 podílela na výjimečném provedení představení opery Castor et Polux od J. Ph. Rameaua v Národním divadle v Praze a v novodobé premiéře provedla na Pražském hradě korunovační hru J. D. Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis.

Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncerty s důrazem na prezentaci nově objevených děl zejména českého původu i na interpretaci již známého hudebního materiálu s přihlédnutím k dobové interpretační praxi.

Pro společnost Supraphon soubor natočil komplet Braniborských koncertů J. S. Bacha.

Externí odkazyEditovat