Historicky poučená interpretace

trend

Historicky poučená interpretace, někdy též autentická interpretace či dobová interpretace apod., je trend rozšířený především v hudbě středověké, renesanční, barokní (stále více ale též klasicistní i romantické), kdy hudebníci hrají hudební skladby na původní historické, restaurované nástroje či na nově vytvořené repliky dobových nástrojů, pro které byly původně napsané. Jedná se zde o tzv. provedení skladeb "na autentické hudební nástroje" a se zohledněním dostupných znalostí tehdejší provozovací praxe. Jejím smyslem je pokus o interpretaci hudebních skladeb v té podobě, v jaké původně mohly znít v době svého vzniku.

Klavichord, příklad dobového hudebního nástroje

Seznam historických nástrojů editovat

Renesance (1400–1600) editovat

 
Galizona (mandor) v Českém muzeu hudby v Praze

Strunné nástroje editovat

Dřeva editovat

Žestě editovat

Klávesové nástroje editovat

Bicí nástroje editovat

Baroko (1600–1750) editovat

 
Barokní housle a violoncello da spalla nebo viola da spalla (viloncello bylo při hře často upevněno řemínkem k hrudníku nebo rameni)

Strunné nástroje editovat

 
Dvoumanuálové cembalo podle Jeana-Clauda Goujona (1749).

Dřeva editovat

Žestě editovat

Klávesové nástroje editovat

Bicí nástroje editovat

Klasicismus (1750–1820) editovat

Strunné nástroje editovat

Dřeva editovat

 
Flétny v oddělení dechových nástrojů Českého muzea hudby v Praze

Klávesové nástroje editovat

Žestě editovat

Bicí nástroje editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat