Motorový softstartér

výkonové elektronické zařízení pro plynulé spouštění asynchronních motorů
Příklady elektronických softstartérů

Motorový softstartér je zařízení používané v elektrotechnice, které má za cíl dočasně krátkodobě omezit krouticí moment a snížit zatížení u asynchronních motorů při jejich spouštění. Tato zařízení umožňují měkké spuštění motoru neboli softstart, který eliminuje namáhání mechanických částí motoru (hřídele atd.) a zabraňuje výkyvům elektrického napětí v distribuční síti. Softstartéry bývají často používány jako alternativa k frekvenčním měničům.

Softstartéry mohou být mechanické nebo elektronické. Mechanické softstartéry slouží obvykle pouze ke snížení krouticího momentu. Mohou to být zařízení využívající mechanické spojky, spřáhla nebo hydrodynamické spojky. Elektronické softstartéry navíc zabraňují výkyvům (poklesům) napětí v distribuční síti a zajišťují plynulé měkké spuštění asynchronních motorů pracujících se střídavým elektrickým proudem. Tím také eliminují mechanické rázy, které by při přímém spouštění motoru vznikaly a způsobovaly by opotřebení jeho mechanických částí. Při spouštění motoru řídí tok proudu a regulují velikost napětí. U třífázových motorů jsou elektronické softstartéry nejčastěji konstruovány jako soustava tří párů tyristorů v reverzním zapojení (paralelním zapojení proti sobě) pro řízení každé fáze zvlášť. Existují však i další způsoby zapojení, které mohou využívat i jiné polovodičové prvky.

Softstartéry bývají často používány jako alternativa k frekvenčním měničům. Zatímco frekvenční měniče umožňují kromě plynulého spuštění motoru také plynule regulovat otáčky motoru (měnit jeho frekvenci), softstartéry slouží pouze k plynulému měkkému rozběhu motoru. Používá se v aplikacích, kde není potřeba otáčky regulovat.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat