Minsko-mohylevská církevní provincie

Minsko-mohylevská církevní provincie (do roku 1991 Mohylevská církevní provincie) je církevní provincie římskokatolické církve na území Běloruska.

Před dělením Polska patřila ta část dnešního běloruského území, která náležela Polsku, z největší části do Hnězdenské církevní provincie. Ruské impérium na území nabytém od Polska v letech 1772-1795 římskokatolickou církevní správu jednak redukovalo, jednak ji oddělilo od svazků s metropolemi hnězdenskou a lvovskou, které se ocitly na území Pruska resp.Rakouska. Proto již po druhém dělení carevna Kateřina II. Veliká zřídila novou arcidiecézi se sídlem v Mohylevě, kterou roku 1783 schválil papež Pius VI. bulou Onerosa pastoralis officii cura. Po třetím dělení Polska (1795) byla roku 1798 vytvořena Mohylevská církevní provincie, která v zásadě až do roku 1926 zahrnovala veškerá území Ruského impéria, s výjimkou tzv. Kongresového Polska. Od roku 1873 sídlil arcibiskup-metropolita v Petrohradě.

Ty části Mohylevské církevní provincie, které po I. světové válce připadly Polsku, Finsku, Rumunsku nebo pobaltským republikám, od ní byly letech 1920-1926 postupně odděleny. Protože Sovětský svaz římskokatolickou církev pronásledoval a udržení pravidelné církevní správy bylo nemožné, byly roku 1926 bez ohledu na hranice dosavadních diecézí zřízeny apoštolské administratury (mj. apoštolská administratura mohylevská pro území Běloruska). Úprava církevní organizace na území Sovětského svazu byla možná až po pádu komunismu.

Dosavadní, již dlouho jen teoreticky existující, Mohylevská církevní provincie byla reorganizována apoštolskou konstitucí Ex quadam praeteritorum temporum ze dne 13. dubna 1991. Byla přejmenována na provincii minsko-mohylevskou a její územní rozsah byl omezen na Bělorusko.[1]

Církevně-správní členění Minsko-mohylevské církevní provincie v Bělorusku

Území provincie se člení na tyto diecéze:

V minulosti byly součástí Mohylevské církevní provincie též:

V čele Minsko-mohylevské církevní provincie stojí arcibiskup-metropolita minsko-mohylevský, v současnosti (od roku 2007) je to Tadeusz Kondrusiewicz.

ReferenceEditovat

  1. Acta Apostolicae Sedis. Svazek 83. Řím: Typis Polyglottis Vaticanis, 1991. Dostupné online. Kapitola Minscensis-Mohiloviensis Latinorum – Minscensis-Mohiloviensis Latinorum conditur archidioecesis, s. 540–541. (latinsky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat