Hnězdenská církevní provincie

církevní správní oblast

Hnězdenská církevní provincie je nejstarší z čtrnácti církevních provincií římskokatolické církve na území Polské republiky.

Hnězdenská církevní provincie

Byla zřízena roku 1000. Její poslední reorganizace byla provedena dne 25. března 1992 papežskou bulou Totus Tuus Poloniae populus.

Území provincie se člení na tyto diecéze:

V minulosti byly součástí Hnězdenské (hnězdensko-poznaňské) církevní provincie též:

Arcidiecéze hnězdenská byla spojena v personální unii v letech 1821–1946 s arcidiecézí poznaňskou a v letech 1946–1972 s arcidiecézí varšavskou.

V čele Hnězdenské církevní provincie stojí arcibiskupmetropolita hnězdenský, který je současně primasem polským; v současnosti (od roku 2014) je to Wojciech Polak.

Externí odkazy

editovat