Otevřít hlavní menu

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. V Olomouckém kraji byly zakládány od roku 1992 a jejich celkový počet je 36.

Název Sídlo Okres Účel
Dobrovolný svazek mikroregionu Němčicko Němčice nad Hanou Prostějov Rozvoj obcí mikroregionu, formování stylu života v obcích, spolupráce a pomoc při všech činnostech.
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Protivanovsko Protivanov Prostějov Zastupování obcí ,zajišťování koncepčních a koordinačních funkcí,vytvoření fungujícího managementu, iniciace hosp. aktivit, poradenství, získávání financí.
Dobrovolný svazek obcí mikroregion Podlesí Milenov Přerov Spolupráce při třídění a nakládání s odpadem, spolupráci při kulturních, společenských a sportovních akcích
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko Lipník nad Bečvou Přerov regionální rozvoj, společná propagace
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka Horní Moštěnice Přerov Spolupráce a koordinace na činnostech v oblasti veřejné správy, školství, kultury, rozvoje obcí, výstavby infrastruktury v obcích mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran Rouské Přerov Společná strategie rozvoje obcí /cestovní ruch, územní rozvoj, sociální infrastruktura, školství, životní prostředí
Mikroregion Hranicko Hranice Přerov Koordinační a poradní funkce, usilování o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí mikroregionu Hranicko
Mikroregion Javornicko Javorník Jeseník rozvojová spolupráce, ochrana a prosazování společných zájmů obcí
Mikroregion Jesenicko Jeseník Jeseník Ochrana a prosazování svých společenských zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostat. působnosti obcí.
Mikroregion Konicko Konice Prostějov regionální rozvoj
Mikroregion Kosířsko Těšetice Prostějov, Olomouc zejména činnosti vyplývající z ust. § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Mikroregion Litovelsko Litovel Olomouc koordinace postupů při řešení problémů týkajících se a) rozvoje samosprávy obcí, b) hospodářského a společenského rozvoje obcí mikroregionu, c) vztahu k orgánům státní správy a krajské samosprávy.
Mikroregion Olomoucko Olomouc Olomouc obce byly přizvány ke společné diskuzi o zpracování Strategického plánu rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce v r. 2000 a jeho aktualizací v roce 2005 a 2007.
Mikroregion Plumlovsko Plumlov Prostějov rozvojová spolupráce venkovských obcí
Mikroregion Pobečví Prosenice Přerov zejména výměna zkušeností, formulování společných stanovisek a spolupráce ve vybraných oblastech
Mikroregion Předina Brodek u Prostějova Prostějov zejména ochrana prosazování společných zájmů obcí
Mikroregion Šternbersko Šternberk Olomouc spolupráce obcí především v oblasti regionálního rozvoje, podpory zaměstnanosti, cestovního ruchu, kultury, sportu, životního prostředí.
Mikroregion Šumperský venkov Nový Malín Šumperk společný postup při prosazování regionálních zájmů.
Mikroregion Záhoří - Helfštýn Soběchleby Přerov spolupráce sloučených obcí na rozvoji obcí, podpora podnikání, péče o památníky, podpora turistiky, školství, kultury, sportu, zdravotnictví a sociální péče, podpora dopravní obslužnosti
Mikroregion Zlatohorsko Zlaté Hory Jeseník ochrana a prosazování společných zájmů obcí. Mikroregion rovněž koordinuje vznik a činnost dobrovolných svazků obcí v dílčích oblastech a zakládá organizace provádějící činnost v infrastruktuře, turistice, kultuře apod., popř. může být členem těchto organizací.
Sdružení měst a obcí Jesenicka Lipová-lázně Jeseník ochrana a prosazování společných zájmů obcí jesenické oblasti, koordinace vzniku a činnosti dobrovolných svazků obcí v konkrétních oblastech ( infrastruktura, turistika apod.)
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Velká Bystřice Olomouc spolupráce obcí
Sdružení obcí mikroregionu Dolek Brodek u Přerova Přerov, Olomouc rozvoj samosprávy, řešení hospodářského, sociálního kulturního života obcí, podpora turistiky, řešení dopravní obslužnosti, vzájemná pomoc v obl. životního prostředí
Sdružení obcí mikroregionu Království Grygov Přerov, Olomouc, Prostějov spolupráce při rozvoji obcí v oblasti
Svazek obcí Kostelecka Kostelec na Hané Prostějov zejména ochrana prosazování společných zájmů obcí.
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko Mohelnice Šumperk 1/ koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí, 2/ společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti mikroregionu, 3/ další společné aktivity : podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, péče o památky, podpora
Svazek obcí Mikroregionu Moravskoberounsko Moravský Beroun Olomouc vzájemná spolupráce v oblastech kultury, sportu, živ. prostředí, rozvoje obcí, výměna zkušeností, podpora turistiky, spolupráce na přípravě projektů, strategií.
Svazek obcí mikroregionu Rozvodí Střítež nad Ludinou Přerov ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí.
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná Kojetín Prostějov, Přerov, Kroměříž koordinace postupů při řešení problémů rozvoje obcí, jejich hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, včetně infrastruktury a propagace.
Svazek obcí mikroregionu Uničovsko Uničov Olomouc, Šumperk spolupráce při společném řešení zajištění rozvoje mikroregionu v oblasti průmyslového rozvoje, životního prostředí, cestovního ruchu a prohlubování kulturních tradic.
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Zábřeh Šumperk koordinace celkového rozvoje území mikroregionu Zábřežsko.
Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Skorošice Jeseník vzájemně koordinovaný postup při provozování společných zájmů obcí mikroregionu v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie. Dále pak zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany ŽP, podpory rozvoje malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.
Svazek obcí Prostějov - venkov Bedihošť Prostějov veřejná doprava, dopravní obslužnost, školství, zdravotnictví, soc.péče, životní prostředí, odpadové hosp., sportovní a kult. zařízení, udržitelný rozvoj
Svazek obcí regionu Ruda Ruda nad Moravou Šumperk životní prostředí, regionální rozvoj
Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police Třeština Šumperk plynofikace obcí
Svazek obcí údolí Desné Rapotín Šumperk důvod vzniku: zprovoznění železniční trati zničené povodní v r. 1997, současné zaměření: zabezpeč. doprav obslužnosti, ostatní společné aktivity členských obcí v oblasti cestovního ruchu, školství a občanské vybavenosti, apod.

Externí odkazyEditovat