Mezon je částice, která reaguje na silnou interakci a má nulový nebo celočíselný spin. Mezony jsou tedy současně hadronybosony. Někdy se nazývá jako středně těžká částice.

Mezonový nonet (spin 0)
Mezonový nonet (spin 1)

Název editovat

Hideki Jukawa, který částici v roce 1935 předpověděl a v roce 1949 za tento objev obdržel Nobelovu cenu, pro ni navrhl název mesotron. Tento název, vycházející z řeckého mesos (střední), měl vyjadřovat, že jeho hmotnost je mezi hmotností elektronuprotonu. Název upravil Werner Heisenberg vypuštěním „tr“, které přebývalo proti řeckému vzoru.

Vlastnosti editovat

Mezony jsou složené částice, které obsahují vždy jeden kvark a jeden antikvark. Výsledný mezon však musí být bezbarvý, tzn. musí být barevně neutrální částicí.

Podle vzájemné orientace spinů kvarku a antikvarku, z nichž je daný mezon složen, se mezony s nulovým orbitálním momentem hybnosti rozlišují mezony skalární (spin kvarku je orientován opačně než spin antikvarku, takže výsledný spin mezonu je  ) a vektorové mezony (spiny kvarku a antikvarku mají stejný směr, takže výsledný spin mezonu je  ). Existují i mezony s vyšším celočíselným výsledným spinem, spiny kvarků se v nich skládají i s orbitálním momentem hybnosti (např. mezony a4(2040) a f4(2050) mají spin 4).

Antičásticemi mezonů jsou částice, v nichž je původní kvark zaměněn odpovídajícím antikvarkem a původní antikvark zaměněn odpovídajícím kvarkem, tedy také mezony, v některých případech totožné s částicí (např. mezony η, h, ω, φ, f, J/ψ). V případě mezonů nelze proto hovořit o antihmotě.

Rozdělení editovat

 • Mezony π (piony)
  • π±, kvarkové složení ud, ud, střední doba života τ = 2,6×10−8 s
  • π0, (1/√2)(uu-dd), τ = 8,4×10−17 s
 • Mezony K (kaony)
  • K±, kvarkové složení us, us, střední doba života τ = 1,238×10−8 s
  • K0, kombinace dsds, τ = 9×10−11 s pro K 0
   S
    , τ = 5,12×10−8 s pro K 0
   L
    
 • Mezony D
  • D±, kvarkové složení cd, cd, střední doba života τ = 1040×10−15 s
  • D0, D0 kvarkové složení cu, cu, τ = 410×10−15 s
 • Mezony DS
 • Mezony B
  • B±, kvarkové složení ub, ub, střední doba života τ = 1,64×10−12 s
  • B0, B0 kvarkové složení db, db, τ = 1,52×10−12 s
 • Mezony BS
 • Mezony Bc
 • ostatní mezony se velmi rychle rozpadají silnou interakcí, patří proto mezi mezonové rezonance.

Související články editovat

Externí odkazy editovat