Kaon nebo mezon K je skupina čtyř mezonů, které mohou nést kvantové číslo nazvané „podivnost“ (angl. strangeness). V kvarkovém modelu obsahují jeden podivný kvark nebo antikvark.

Existují K+ = us, K0 = ds/sd a K=su. Mají hmotnost 493,667±0,013MeV (K±) a 497,648±0,022MeV (K0).

Kaony jsou bosony a mají spin roven nule.

Externí odkazy

editovat