Matice sousednosti

Matice sousednosti je v matematice a informatice používaný způsob reprezentace grafu. Pro konečnou množinu vrcholů grafu G, kterých je n, má podobu čtvercové matice n×n, jejíž hodnota na místě aij je celé číslo odpovídající počtu hran vedoucích z vrcholu i do vrcholu j. Prvky na diagonále tak obvykle odpovídají počtu hran vedoucích z vrcholu i do vrcholu i (takové je běžná konvence u orientovaných grafů), ovšem někdy se na diagonálu ukládá dvojnásobek této hodnoty (taková bývá konvence u neorientovaných grafů). Pro každou třídu izomorfismu grafů existuje až na prohazování řádků a sloupců právě jedna matice sousednosti a ta neodpovídá žádné jiné třídě.

PříkladyEditovat

Graf Matice sousednosti
   
   

Bílá políčka jsou nuly, barevná jedničky

 


Orientovaný Cayleyho graf S4

 

Protože je graf orientovaný, matice nemusí být symetrická

Externí odkazyEditovat