Martin Lupáč

český náboženský spisovatel

Martin Lupáč († 20. dubna 1468) byl významný teolog české reformace, diplomat a zvolený husitský biskup. Třebaže do konce života zůstal utrakvistickým duchovním, svými úvahami o úplném odtržení české církve od církve římské značně ovlivnil české bratry.[1]

Martin Lupáč
Narození 14. století
Úmrtí 20. dubna 1468
Praha
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Martin Lupáč studoval na pražské univerzitě, osobně poznal Jana Husa a roku 1412 se jako student zúčastnil pálení papežské buly. Hlásil se k učení Jakoubka ze Stříbra a dlouho působil jako farář v Chrudimi. Sympatizoval s mírnějším křídlem táboritů a usiloval o sjednocení husitských stran.[2]

Spolu s Janem Rokycanou vyjednával o kompaktáta. Roku 1432 a opět 1434 byl vyslán s poselstvem k jednání do Basileje, po návratu byl v Praze zvolen členem kněžského poselstva k císaři Zikmundovi v Řezně a roku 1435 v Brně. Spolu s Václavem z Mýta byl zvolen pomocným biskupem, sufragánem zvoleného kališnického arcibiskupa Jana Rokycany (papež tyto volby nikdy nepotvrdil). V roce 1436 se zúčastnil slavného vyhlášení kompaktát v Jihlavě a v listopadu téhož roku byl prostředníkem mezi císařem Zikmundem a tábority. V roce 1437 byl však Zikmundem vypuzen z chrudimské fary a na víc než deset let zmizel z veřejného dění.[2]

Až roku 1452 se jako farář v Klatovech obrací písemným traktátem proti papežskému legátovi Mikuláši z Kusy. Prostředkoval v náboženských sporech mezi tábority a Janem Rokycanou a posléze se přiklonil ke vznikající jednotě bratrské, i když zůstal knězem podobojí. Když roku 1462 odvolal papež Pius II. kompaktáta, protestoval traktátem Contra papam a roku 1465 hájil ve spisu Contra sex adversarios přijímání podobojí proti Hilariovi z Litoměřic.[3] O sympatiích jednoty bratrské k Lupáčovi svědčí skutečnost, že některé jeho spisy se dochovaly v jejích Aktech.[2]

DíloEditovat

Martin Lupáč psal latinsky, jen výjimečně česky. Některá významnější díla:

 • Contra papam – Proti papeži
 • Contra sex adversarios – Proti šesti odpůrcům
 • Epistola ad Nicolaum Cusanum – List Mikulášovi Kusánskému
 • Super responso Pii pape (1462) – O odpovědích papežových

Ve třicátých letech 15. století vznikla pod jeho vedením utrakvistická redakce česky psaného Nového zákona (tzv. „Lupáčův Nový zákon").[4]

Z jeho díla vyšlo česky:

 • LUPÁČ, Martin. Hádání o kompaktátech. Upravila a úvodem opatřila Anna Císařová-Kolářová. Doslov napsal F. M. Bartoš. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1953. 44 s. cnb000419162. Dostupné online
 • LUPÁČ, Martin. Otevřený list Martina Lupáče kardinálu Mikuláši Kusánskému. In: MOLNÁR, Amedeo. Husitské manifesty. 2. vyd. (fotoreprint). Praha: Odeon, 1986. 262 s. cnb000019715. [List je otištěn na str. 218–225; přeložil Amedeo Molnár.]
 • MOLNÁR, Amedeo, ed. Slovem obnovená: čtení o reformaci. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 265 s. cnb000460704. [Martin Lupáč, Adventní kázání z roku 1429 (str. 101–103) a výňatek z listu Martina Lupáče kardinálu Mikuláši Kusánskému (str. 103–104).]
 • Výbor z české literatury doby husitské. 2. svazek. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 630 s. cnb002610105. [Martin Lupáč: List knězi Zacheovi (výňatek), str. 73–75, přeložil Bohumil Ryba; ediční ponámka na str. 82.] Dostupné online

CitátyEditovat

Co jen je takových kněží, kteří svaté evangelium okuřují kadidlem, líbají, ale potom kaceřují.
— Adventní kázání z roku 1429[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b MOLNÁR, Amedeo. Slovem obnovená. Čtení o reformaci. Praha: Kalich, 1977. S. 101. 
 2. a b c FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2, H-L. Svazek II, K-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. s. 597-1377. ISBN 80-200-0345-2. S. 1252.
 3. Ottův slovník naučný, heslo Lupáč, Martin.
 4. KYAS, Vladimír. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Příprava vydání Jaroslava Pečírková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1997. 319 s., 16 s. barevných obrazových příloh. (V koedici s Křesťanskou akademií v Římě, edice Studium; sv. 96). Digitalizovaná kniha je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) přístupná pouze v prostorách Národní knihovny ČR. ISBN 80-7021-105-9. Kapitola Kap. 21. Překlady kompilační a revidované, s. 115. 

LiteraturaEditovat

 • BARTOŠ, František Michálek. Martin Lupáč a jeho spisovatelské dílo. In: BARTOŠ, F. M., ed. Reformační sborník: práce z dějin československého života náboženského. Svazek VII. V Praze: Blahoslavova společnost, 1939. 167 s. cnb002517993. [Studie F. M. Bartoše je otištěna na str. 115–140.]
 • BARTOŠ, František Michálek. Bojovníci a mučedníci. Vydání druhé rozšířené. Praha: Kalich, 1946. 219 s. cnb000668560. [Kapitola „Biskup Martin Lupáč" je na str. 65–68.]
 • FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2, H-L. Svazek II, K-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. s. 597-1377. ISBN 80-200-0345-2. [Heslo „Martin Lupáč" je na str. 1252–1253; autor Jaroslav Kolár.]
 • Ottův slovník naučný, sv. 16, Praha 1900. [Heslo „Lupáč, Martin" je na str. 464–465; autor Zdeněk Nejedlý.] Dostupné online
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 419. 
 • PÁLKA, Adam. Super responso Pii pape Martina Lupáče jako historický pramen. Magisterská diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Borovský, Ph. D. Historický ústav. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno, 2014. 129 s. Dostupné online

Externí odkazyEditovat