Marie Manrique de Lara y Mendoza mladší

jediná dcera dvořana na císařském dvoře Juana Manrique de Lara a Dorothei Colonny z Felsu

Marie Manrique de Lara y Mendoza mladší, též Anna Marie Manrique de Mendoza či Anna Marie Pernštejnská de Mendoza (kolem 1570? – nejpozději 1636?), byla jedinou dcerou dvořana na císařském dvoře Juana Manrique de Lara a Dorothei Colonny z Felsu.

Anna Marie Manrique de Mendoza
Narozeníkolem 1570
Vídeň
Úmrtínejpozději 1636
Místo pohřbeníneznámé
Národnostšpanělská
Známá jakomatka posledního mužského člena rodu Pernštejnů
Nábož. vyznáníkatolické
ChoťJan V. z Pernštejna (1587 - 1597)
Bruno III. von Mansfeld (1606 - kolem 1636)
DětiAnna z Pernštejna

Jan Vratislav Eusebius z Pernštejna
Marie Frebonie Eufobie z Pernštejna
Eva z Pernštejna

Marie Anna Franziska von Mansfeld-Volderort Losenstein
RodičeJuan Manrique de Lara
Dorothea Colonna de Fels
PříbuzníMarie Manrique de Lara y Mendoza
Polyxena z Lobkovic
František Antonín von Losenstein
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Narodila se ve Vídni, kde se také dne 3. února 1587 provdala za přímého bratrance Jana V. z Pernštejna. Pro povolení jejich svatby byl vydán z důvodů blízké pokrevní příbuznosti papežský dispens. Janovi byla věrnou manželkou a porodila mu 4 děti: Annu z Pernštejna (1590–1646), Jana Vratislava Eusebia z Pernštejna (1594 – 26. 6. 1631), Marii Frebonii Eufobii z Pernštejna (1596 – 6. 2. 1646), Evu z Pernštejna (*1597).

Po smrti Jana V. z Pernštejna žila v Pernštejnském paláci, dnes Lobkovickém paláci, na Hradčanech v Praze a spolu se svou tchyní (zároveň vlastní tetou) Marii Manrique de Lara y Mendoza, vdovou po Vratislavovi II. z Pernštejna, a jejími dcerami vytvářela tzv. Pernštejnský salón. Zde bylo po španělském vyslanectví druhé nejdůležitější centrum španělské a tedy i katolické politiky na císařském dvoře v Praze. Scházela se zde nejen česká katolická šlechta, ale i španělský vyslanec (nejprve Guillen de San Clemente a později Baltasar de Zúniga) se svým dvorem, představitelé císařského dvora a významní zahraniční návštěvníci. Kromě politiky byl Pernštejnský salón také centrem kultury a milostných dobrodružství. O ta se přičiňovala právě Anna Marie Manrique, která se stala milenkou např. Karla I. z Lichtenštejna, kardinála Alessadra d'Este a francouzského kavalíra Pierra Bergerona. K ukončení některých afér musel zasáhnout svou mocí i císař Rudolf II.[1]

V roce 1606 se podruhé provdala za Bruna III. von Mansfeld, se kterým dále žila ve Vídni, a kterému porodila dceru Marii Annu Franzisku von Mansfeld. Anna Marie Manrique umírá nejpozději na jaře 1636, jelikož v té době je doložen druhý sňatek Bruna III. von Mansfeld.

Hrabě František Antonín von Losenstein, olomoucký biskup-koadjuktor, byl její vnuk.

Mnohé informace o Anně Marii neznáme - přesná životní data, podoba, místo pohřbení.

Za místo pohřbení je považován kostel Svaté Trojice na Dobříši. Tento kostel však byl v roce 1639 zdevastován švédským vojskem. Obnoven byl až v roce 1688 Františkem Maxmiliánem z Mansfeldu. Nově byl kostel vysvěcen na kostel Povýšení svatého Kříže. První doložená Mansfeldská hrobka v tomto kostele je však doložena až po přestavbě kostela v roce 1688. Je tak možné, že Anna Marie byla pohřbena v některém z vídeňských kostelů, neboť ve Vídni se svým druhým manželem prokazatelně dlouhodobě pobývala. [2]

Odkaz v kultuře editovat

  • konverzační komorní drama Španělé v Praze, kde ji ztvárnila Hana Maciuchová

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Binková S. Oponentský posudek bakalářské práce: Markéta Nedvědová, Působení španělských vyslanců v Praze v předbělohorské době ve světle diplomatické korespondence, FF UK v Praze, Ústav českých dějin, Praha 2012, 60 str. + příl. [1]
  2. Korený R, Omelka M, Řebounová O. Příspěvek ke studiu devocionálií na Příbramsku [2]

Literatura editovat

  • VOREL, Petr. Páni z Pernštejna. Vzestu a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 1999. ISBN 80-86182-24-X.