Měrné skupenské teplo varu

Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty.

Měrné skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť (vypařování může probíhat za libovolné teploty), zatímco měrné skupenské teplo varu se určuje k teplotě varu (jedná se tedy o měrné skupenské teplo výparné při teplotě varu).

ZnačeníEditovat

  • Značka: lv
  • Jednotka SI: joule na kilogram, značka J/kg
  • Další jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg

VýpočetEditovat

Měrné skupenské teplo varu se určí jako podíl skupenského tepla varu   a hmotnosti   látky, tzn.

 

PříkladyEditovat

Látka Měrné skupenské teplo varu
hliník 10 500 kJ/kg
železo 6 340 kJ/kg
voda 2 257 kJ/kg
etanol 879 kJ/kg
vodík 454 kJ/kg
rtuť 301 kJ/kg

Související článkyEditovat