Mítov (též Liškův hrad) je pravěké hradiště a zaniklý středověký hradstejnojmenné vesniceokrese Plzeň-jih. Nachází se na západním okraji kamenolomu, jehož lomová stěna se téměř dotýká pravěkého valu. Jejich pozůstatky jsou chráněny jako kulturní památka ČR.[1]

Mítov
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
Výstavba 13. století
Zánik 13. až 14. století
Poloha
Adresa západně od Mítova, Nové Mitrovice, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Mítov
Mítov
Další informace
Rejstříkové číslo památky 41964/4-410 (PkMISSezObr)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Lokalita byla osídlena již v pravěku. Archeologické výzkumy odhalily keramiku z eneolitu,[2] z období knovízské kultury a z doby halštatské.[3]

O středověkém hradu se nezachovaly žádné písemné zprávy, ale nalezená keramika umožňuje datovat jeho existenci do třináctého století.[4] Je možné, že jeho zakladatelem byl některý příslušník rodu Buziců nebo že souvisel s těžbou a zpracováním železné rudy, jejíž pozůstatky se před rozšířením lomu nacházely v předpolí hradu.[5]

Stavební podobaEditovat

Pravěké hradiště bylo chráněno hradbou, ze které se dochoval hlinitokamenitý val se stopami požáru.[3] V  jihovýchodní části hradištního areálu ve třináctém století vznikl hrad obehnaný s výjimkou nepřístupné jižní strany až pět metrů vysokým valem a hlubokým příkopem[5] vysekaným ve skále.[4] Na severozápadní straně hradního jádra vybíhá do příkopu skalisko, nad kterým se dochoval další nízký val. Zástavbu jádra připomínají jen terénní relikty dvou budov, z nichž větší má půdorys přibližně 8 × 8 metrů. Pravděpodobně je to pozůstatek dřevěné obytné věže postavené na kamenné podezdívce. Také ostatní stavby na hradě byly převážně dřevěné. Pravěký val byl využit, aby kryl přístupovou cestu, která vedla úzkým koridorem mezi ním a vnitřním valem.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-06-04]. Identifikátor záznamu 154099 : Výšinné opevněné sídliště - hradiště a zřícenina hradu Mítov (Liškův hrad), zřícenina a archeologické stopy. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
  2. JOHN, Jan. Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. Plzeň: Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010. 134 s. (Opomíjená archeologie; sv. 1). Dostupné online. ISBN 978-80-7043-956-2. S. 89. 
  3. a b ČTVERÁK, Vladimír; LUTOVSKÝ, Michal; SLABINA, Miloslav; SMEJTEK, Lubor. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Mítov, s. 204–205. 
  4. a b DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002. 736 s. ISBN 80-7277-003-9. Heslo Mítov, s. 364. 
  5. a b c NOVOBILSKÝ, Milan. Neznámé podbrdské hrady Strašná skála a Liškův hrad. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 1999. 24 s. (Zapomenuté hrady, tvrze a místa; sv. 20). S. 17–22. 

Související článkyEditovat