Lovci a sběrači

člověk žijící ve společnosti, která získává potravu lovem (zabíjením živočichů) a sběrem (shromažďováním plodů rostlin); jeden ze stupňů vývoje lidské společnosti

Lovci a sběrači je rovnostářský typ společnosti, která získává většinu potravy prostřednictvím lovu divokých zvířat a sběru jiné volně se vyskytující potravy – planě rostoucích rostlin a jejich plodů, hmyzu, mlžů, plžů či medu, přičemž sběr převažuje nad lovem.[1] Mezi lovci mohl být i podstatný poměr žen.[2] Strava je kalorická, ale i přes více pohybu než lidé v moderní společnosti, spálí kalorií podobně.[3] Jsou to kočovníci, neboť se musí neustále přesouvat z místa na místo v důsledku vyčerpání lovišť a zdrojů. Vyprávění příběhů učí spolupráci a rovnosti a přitom nevyžaduje moralizování náboženstvím.[4] V jejich společnosti nerozhoduje příbuznost.[5] V kontrastu s tím stojí hierarchické zemědělské společnosti, které získávají většinu potravy prostřednictvím pěstování a chovu domestikovaných rostlin a živočichů.

Dva muži kmene Hadza se vrací z lovu. Hadzové jsou jednou z mála afrických společností, které dosud praktikují lov a sběr

Lov a sběr je prvotním způsobem obživy rodu Homo, který byl praktikován po většinu lidské existence. Po nástupu neolitické revoluce, kdy lidé objevili zemědělství, však byli lovci a sběrači ve velké části světa nahrazeni evolučně pokročilejšími zemědělci a pastevci. Lovci a sběrači ale mají lepší imunitu.[6] Analýza DNA ukázala, že bylo časté genetické mísení se zemědělci.[7][8]

Dnes lov a sběr jako hlavní způsob obživy praktikuje pouze minimum společností, a i ty jej často doplňují pěstováním plodin či chovem zvířat. Nicméně lovci a sběrači mají více volného času než pokročilejší společnosti.[9]

ReferenceEditovat

  1. web.clark.edu/afisher/HIST251/prehistory%202.pdf - WOMEN IN PALEOLITHIC & NEOLITHIC TIMES
  2. https://phys.org/news/2020-11-early-big-game-hunters-americas-female.html - Early big-game hunters of the Americas were female, researchers suggest
  3. https://medicalxpress.com/news/2019-01-caveman-wont-thinbut-healthy.html - Living like a caveman won't make you thin—but it might make you healthy
  4. https://phys.org/news/2017-12-storytellers-cooperation-hunter-gatherers-advent-religion.html - Storytellers promoted cooperation among hunter-gatherers before advent of religion
  5. http://phys.org/news/2015-05-unique-social-hunter-gatherers.html - Unique social structure of hunter-gatherers explained
  6. https://phys.org/news/2019-08-unexpected-link-farming-immune-evolution.html - Study finds an unexpected link between farming and immune system evolution
  7. https://phys.org/news/2017-05-ancient-dna-evidence-hunter-gatherers-farmers.html - Ancient DNA evidence shows hunter-gatherers and farmers were intimately linked
  8. https://phys.org/news/2020-05-heightened-interaction-neolithic-migrants-hunter-gatherers.html - Heightened interaction between neolithic migrants and hunter-gatherers in Western Europe
  9. https://phys.org/news/2019-05-farmers-leisure-hunter-gatherers.html - Farmers have less leisure time than hunter-gatherers, study suggests

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat