Otevřít hlavní menu

Liturgická kniha

kniha oficiálních bohoslužebných (mešních a jiných) textů katolické církve
Nejvýznamnější liturgická kniha – misál

Liturgická kniha je uspořádaný soubor liturgických textů, modliteb nebo duchovních písní, popřípadě doplněný o některý liturgický předpis (například mešní řád), liturgický kalendář, instrukce pro účastníky bohoslužeb či pobožností anebo jiné související informace. Původně byly liturgické knihy zhotovovány jako manuskripty (v této podobě se užívaly až do poloviny 16. století), později začaly být vydávány tiskem v jednom či více svazcích. Pro rozvoj křesťanských liturgických knih bylo významné období středověku, kdy vznikaly první ucelené příručky pro oslavu liturgie a jejich pomocí bylo křesťanství šířeno. Byly rozděleny podle účelu, kterému slouží.

Nejrozšířenější středověké křesťanské liturgické knihy bylyEditovat

 • Antifonář - kniha obsahující antifony pro sólový hlas a sbor [1]
 • Breviář - modlitební kniha s modlitbami různých druhů pro celý církevní rok
 • Evangeliář - soubor čtyř novozákonních evangelií
 • Evangelistář - kniha perikop, které se četly při bohoslužbách během církevního roku
 • Epištolář - kniha liturgických výňatků z novozákonních epištol
 • Graduál - kniha mešních sborových zpěvů
 • Hodinky - kniha soukromých modliteb podle pravidel církevního dne
 • Homiliář - kniha kázání, které se četly během církevního roku jako výklad evangelijních a epištolních textů
 • Kancionál - sbírka systematicky uspořádaných náboženských písní často s notovým záznamem
 • Lekcionář - kniha později nahrazující texty z epištolářeevangeliáře či evangelistáře
 • Misál - kniha mešních ceremonií, modliteb a biblických čtení
 • Sakramentář - kniha mešních modliteb spojená s kánonem. Mezi nejstarší liturgické knihy dochované v českých zemích patří Kroměřížský sakramentář (latinsky Sacramentarium Cremsiriense).
 • Žaltář - kniha žalmů, také používaných ke zpěvu

ReferenceEditovat

 1. Liturgický slovník. [s.l.]: Vyšehrad Dostupné online. ISBN 9788070219652. S. 50. 

LiteraturaEditovat