Liturgická kniha

kniha oficiálních bohoslužebných (mešních a jiných) textů katolické církve

Liturgická kniha je uspořádaný soubor liturgických textů, modliteb nebo duchovních písní, popřípadě doplněný o některý liturgický předpis (například mešní řád), liturgický kalendář, instrukce pro účastníky bohoslužeb či pobožností anebo jiné související informace.

Nejvýznamnější liturgická kniha – misál

Historie

editovat

Původně byly liturgické knihy zhotovovány jako manuskripty (v této podobě se užívaly až do poloviny 16. století), později začaly být vydávány tiskem v jednom či více svazcích. Pro rozvoj křesťanských liturgických knih bylo významné období středověku, kdy vznikaly první ucelené příručky pro oslavu liturgie a jejich pomocí bylo křesťanství šířeno. Byly rozděleny podle účelu, kterému slouží.

Užití

editovat

Liturgické knihy jsou užívány dodnes všemi křesťanskými církvemi. Každá církev má vlastní.

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat