Linie následnictví etiopského trůnu

seznam na projektech Wikimedia

Následnictví etiopského trůnu po dobu trvání etiopské monarchie určovala ústava z roku 1955 (platná do 15. září 1974, monarchie zrušena v březnu 1975), která nahradila předchozí ústavu z roku 1931 (napsána podle japonské ústavy Meidži). Následnictví trůnu upravovaly články 2, 5, 6, 13 a 15. Další články upravovaly regentství.

Znak etiopského císařství

Podle článku 2 ústavy měla být císařská hodnost (provždy) ustanovena v potomcích císaře Haile Selassie I., který byl pravnukem krále Sahle Selassie, který sám byl v nepřerušené mužské linii (v 222. generaci) potomkem císaře Menelika I. a jeho matky královny ze Sáby a Etiopie.

Článek 5 upravoval konkrétně následnický řád ve smyslu aplikace salického práva tj. dědice trůnu může být pouze muž, v mužské linii následnictví, který je potomkem sezdaných rodičů. Přednost v následnictví má nejstarší syn před mladším, bližší příbuzný před vzdálenějším, starší linie před linií mladší. Dále článek zmiňoval dodatečné podmínky pro následnictví upravené zvláštním zákonem ve shodě s články 6 až 16 ústavy tj. dědic musel býti etiopským ortodoxním křesťanem (příslušníkem státní církve).

Následující článek č. 6 upravoval pozici nenarozených dětí v klasickém smyslu, že nenarozené dítě je dědicem hned za pozicí otce nebo obsadí jeho pozici pokud jde o pohrobka), pokud na se narodí jako chlapec. Pokud by se narodilo děvče jednalo by se jako by tento dědic nikdy neexistoval.

Články 13 a 15 upravovaly situaci, kdy není dědiců dle článku 5 (tj. mužští potomci císaře Haile Selassie). V takové situaci císař veřejně určí svého možného dědice po předchozí konzultaci s Korunní radou. Tento dědic ale musí být co nejbližší mužský příbuzný císaře a také přímým potomkem krále Sahle Selassie (pravděpodobně v ženské linii stejně jako Haile Selassie). Pozici tohoto určeného dědice, ale vždy může změnit narození mužského potomka císaře.

Současná linie následnictvíEditovat

 • Sahle Selassie (1795–1847), král Šhewy
  • Haile Melekot (1824–1855), král Šhewy
  • princezna Tenagnework Sahle Selassie (1824–1855)
   • Ras Makonnen (1852–1906)
    •   císař Haile Selassie I. (1892–1975)
     •   císař Amha Selassie (1916–1997)
     • princ Makonnen, vévoda z Hararu (1923–1957)
      • (1) princ Pawlus Wossen Seged Makonnen, vévoda z Hararu (*1947)
      • (2) princ Michael Makonnen (*1950)
      • princ Dawit Makonnen Makonnen (1952–1989)
       • (3) princ Yokshan Makonnen (*1978)
       • (4) princ Joel Makonnen (*1982)
      • (5) princ Fileppos Taffari Makonnen (*1954)
       • (6) Dawit Tafari Makonnen (*1992)
       • (7) Isajas Tafari Makonnen (*1998)
      • (8) princ Baeda Mariam Makonnen (*1957)
     • princ Sahle Selassie (1931–1962)
      • (9) princ Ermias Sahle Selassie (*1960)
       • (10) princ Christian Sahle Selassie Ermias (*1992)
       • (11) princ Rafael Fesseha Zion Ermias (*1992)