Linie následnictví brazilského trůnu

seznam na projektech Wikimedia

Brazilské císařství bylo zrušeno v roce 1889, tudíž jsou současní následníci brazilského trůnu pretendenti. Současnou hlavou brazilské císařské rodiny a dynastie Orleánsko-braganzské je Jeho císařská výsost Ludvík Gaston Orleánsko-Braganzský. Ludvík Gaston je pravnukem korunní princezny Isabely a prapravnukem posledního císaře Pedra II. přes isabelina druhorozeného syna Luize.

Následnictví brazilského trůnu se řídilo stejným následnickým systémem jako v Portugalsku, od kterého se Brazílie oddělila. Následnickým systémem byla primogenitura (kognatická, muži mají přednost před ženami na stejném stupni tj. bratr před sestrou). Následníkem trůnu se mohl stát pouze člověk brazilské národnisti a z platného manželství, tím pádem cizinec nemohl získat korunu. Tím se také mělo zamezit spojení brazilské koruny s jiným státem (původně především Portugalskem).

Současná linie následnictvíEditovat

Linie následnictví brazilského trůnu:

OdkazyEditovat