Linie (umělecké sdružení)

umělecká skupina

Linie bylo sdružení avantgardně orientovaných výtvarníků a literátů činné v Českých Budějovicích v letech 1930-1938 kolem stejnojmenného časopisu.[1] Vzniklo v opozici ke Sdružení jihočeských výtvarníků, v němž působili převážně tradiční krajináři střední generace. Linie je pokládána za jednu z předních fotografických skupin meziválečného období.[2]

Linie
Vznik1930
Zánik1938
SídloČeské Budějovice, Česko
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie sdružení editovat

Založení skupiny Linie předcházelo pětičlenné umělecké sdružení Kontakt, které se od roku 1928 scházelo v kavárně Savoy v Českých Budějovicích. Kromě Josefa Bartušky a Oldřicha Nouzy v něm působili J. Kotrlý, Richard Lander a Miroslav Haller.[3] Kotrlý odešel roku 1930 do Náchoda a ke skupině se přidali Karel Fleischmann a Emil Pitter, kteří opustili konzervativní Sdružení jihočeských výtvarníků. Pitter zařídil založení družstva Linie s.r.o., aby pro podporu vydavatelské činnosti získal místní drobné podnikatele.[4]

Základem skupiny byla sedmičlenná redakční rada časopisu Linie kolem Josefa Bartušky (Fleischmann, Haller, Lander, Nouza, Pitter, Miloš Mühlstein, Rudolf Stejskal) a dalších šest[5] (sedm)[6] členů, kteří se připojili později. Linie během své osmileté činnosti pořádala každoročně jednu výstavu (v letech 1933, 1934, 1937 dvě), kde se členy Linie vystavovali další výtvarníci jako hosté. Skupina Linie navázala kontakty se Sdružením výtvarníků v Praze a uspořádala společnou výstavy v Ústavu pro zvelebování živností v Českých Budějovicích roku 1934.

Výtvarníci sdružení ve skupině Linie byli ovlivněni manifesty a tvorbou levicových avantgard Dada, De Stijl a Lef, ruským konstruktivismem a německým Bauhausem,[7] moderním francouzským uměním, zejména impresionismem (Pitter), kubismem (Nouza, Novák), expresionismem (Fleischmann, Nouza) a částečně surrealismem a geometrickou abstrakcí (Bartuška, Lander, Valter). Skupina Linie vycházela z dědictví pražského a brněnského Devětsilu.

Součástí tvorby skupiny byla fotografie. Nejprogresivnějšími členy skupiny byli Josef Bartuška, který vytvářel vizuální poezii a jeho fotografie a rayogramy byly reprodukovány v našich i zahraničních časopisech, a O. Nouza a K. Valter, kteří tvořili fotografické koláže a dvojexpozice. Po druhé společné výstavě roku 1933 v Plzni vzniklo uvnitř skupiny Linie seskupení Fotolinie, které se prezentovalo samostatně na výstavách. Třetí výstavy Fotolinie v Českých Budějovicích (1934) se zúčastnilo osm autorů z Prahy, mj. Josef Sudek a František Drtikol a také fotograf Viktorin z USA.[8]

Vyvrcholením činnosti Fotolinie byla výstava roku 1936 v Českých Budějovicích, která vedle sebe konfrontovala surrealismus a konstruktivismus. Byla na ní představena kolekce děl László Moholy-Nagye spolu s pracemi Jindřicha Štyrského, avantgardní brněnské skupiny f5 a Fotolinie. V následujícím roce Linie vystavila vedle dokumentární, reportážní a experimentální fotografie také typografii s soubor prací Státní grafické školy v Praze, kde byl zastoupen také Ladislav Sutnar.[9]

Podobně jako skupina Devětsil se skupina Linie zajímala také o amatérský film. Filmy na úzký formát natáčeli Josef Bartuška, Karel Valter, Ludvík Mühlstein a Jiří Linhart. Roku 1936 např. členové linie natáčeli pašijové hry v Hořicích. Ludvík Mühlstein na stránkách Linie vyjádřil přání seskupit kolem Linie amatérské filmaře a pořádat filmařské soutěže a filmové večery Linie.[10] Z filmové tvorby se zachoval pouze Valterův krátký film Experiment z roku 1934 a dvě filmová libreta Josefa Bartušky, publikovaná v časopisu Linie.[11]

Uvnitř skupiny se postupně vytvořil liberální tábor, který nesouhlasil se spoluprací Bartušky a Nouzy s brněnským levicovým sdružením Blok. Roku 1936 časopis na rok přerušil činnost a Bartušku ve funkci šéfredaktora nahradil Rudolf Stejskal a později Jiří Linhart. Roku 1939 se konala valná hromada, po které skupina zanikla, ale část členů pod hlavičkou Mladí jihočeši vystavovala společně ještě roku 1940 v Praze.[12]

Roku 1939 začal vycházet měsíčník pro školní výtvarnou výchovu Kreslíme, redigovaný Emilem Pitterem a Z. Loudou. Vydávání bylo zastaveno roku 1942. Roku 1940 vystavovali někteří členové Linie na pozvání E. F. Buriana v divadle D 40 a později vydali tři čísla strojopisného časopisu Dopisy.

Kmenovou tiskárnou Linie byla firma Karel Fiala v Českých Budějovicích (od 1936 ji vedl spolupracovník sdružení Karel Fiala mladší). Některé tiskoviny vydala tiskárna St. Kocmoud, výjimečně tiskárny v Brně a v Chrudimi.[13]

Během války zemřel předseda Linie Emil Pitter (1943), Rudolf Stejskal a Karel Valter byli deportováni do koncentračních táborů, Josef Stejskal popraven za heydrichiády a v koncentračních táborech byli zavražděni Karel Fleischmann (1944, Osvětim) a Karel Vopátka (1943, Dachau).

Členové editovat

Zakládající editovat

Ostatní editovat

 • Miloš Mühlstein (člen redakční rady Linie)
 • Ludvík Mühlstein (spoluzakladatel Rowers clubu a člen voice-bandu)
 • Jiří Linhart (1903-1976), odpovědný redaktor Linie od roku 1937
 • Karel Štěch (1908-1982)
 • Jaroslav Jandal (1899-1963)
 • Karel Fiala st., tiskař, starosta Družstva Jihočeských listů (1866-1936)
 • Karel Fiala, tiskař, syn K. Fialy (1895-1980)
 • Jan Mleziva (1906-)
 • Stanislav Odvárko (1913-1985)
 • Karel Vopátka (1914-1943, Dachau)

Architekti editovat

 • Josef Kotlář (1892-)
 • Jan Salák (1908-)

Fotolinie editovat

 • 1932 J. Bartuška, O. Červenka, K. Fiala, K. Fleischmann, N. Fried, Hepnar, R. Chalupová, J. Johannek, Ch. Kapelner, F. Klein, J. Klempfner, S. Kocmoud, O. Nouza, V. Nouza, A. Novák, E. Pitter, Rohr, R. Szpyk, P. Stein, K. Valter, H. Wicpalek, bratři Weberové, Pexidr, Vondrášek

Hosté na výstavách editovat

 • Divica Landrová Votočková (1908-1982), Karel Veselý (1911-), F.X. Böhm, V. Nouza, M. Spazierová-Hezká, M. Turková, A. Kalvoda, František Řežáb (1907-1999), Augustin Tschinkel, Josef Becker, V. Diviš, arch. B. Andrlík,, arch. H. Foltýn, arch. M. Kouřil, arch. V. Lüftschitzová, arch. J. Šesták, arch. J. Studničný, O. Beránková, O. Bergman, B. Hrušková-Vacková, A. d'Huart, N. Jirsíková, M. Komrsová, V. Makovský, J. V. Schwarz, A. Smutný, J. Zemanová

Výstavy editovat

 • 1932 Linie - fotografická tvorba, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice
 • 1933 Linie - expozice obrazů, kreseb a grafik, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice
 • 1933 sekce Fotolinie, obchodní akademie na náměstí dr. Petáka v Plzni (společná s hosty)
 • 1934 Sdružení výtvarníků v Praze a skupina Linie, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice
 • 1934 sekce Fotolinie a Klub fotoamatérů z Německa, jako hosté František Drtikol, Josef Sudek, České Budějovice
 • 1935 Skupina Linie a hosté, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice
 • 1936 sekce Fotolinie, jako hosté László Moholy-Nagy, J. Štyrský, brněnská Fotoskupina pěti, německý Klub fotoamatérů, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice
 • 1938 Linie a hosté (scénografická sekce, soubor D 38), České Budějovice
 • 1940 Mladí jihočeši, Divadlo E. F. Buriana v Praze (výstava obrazů Jana Mlezivy, Ady Nováka, Karla Štecha a Karla Vopátky)
 • 1984 Linie - literární tvorba, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice
 • 1984 Linie - výtvarná tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice
 • 2004 Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Obecní dům, Praha[14]
 • 2005 Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno
 • 2012 Malíř Karel Valter a skupina Linie, Galerie Moderna, Praha[15]
 • 2015 Josef Bartuška a umělecká skupina Linie, Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice
 • 2016 Stíny života / Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století, AJG, Wortnerův dům, České Budějovice[16]

Reference editovat

 1. Slovník českých nakladatelství 1849-1949: Linie. Vydavatelské a nakladatelské družstvo při stejnojmenném uměleckém sdružení v Českých Budějovicích
 2. Jaroslav Anděl, 2004, s. 70
 3. Hlaváčová Z, 2010, s. 7
 4. Jaroslav Anděl, 2004, s. 13
 5. Bartuška J a kol., 1984
 6. abART: Linie - seznam členů
 7. Hlaváčová Z, 2010, s. 8
 8. Jaroslav Anděl, 2004, s. 103-104
 9. Jaroslav Anděl, 2004, s. 108
 10. Ludvík Mühlstein, Filmujeme!, Linie 3, 1934, č. 11, s. 88
 11. Jaroslav Anděl, 2004, s. 120-121, s. 140
 12. Hlaváčová Z, 2010, s. 19
 13. Slovník českých nakladatelství: Linie
 14. Meziválečná avantgarda se v Praze představuje skupinou Linie, Novinky.cz, 2004
 15. ČRo Vltava, rozhovor s Karlem Srpem k výstavě v Galerii Moderna
 16. Stíny života / Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století. www.budejckadrbna.cz [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-23. 

Literatura editovat

 • Zuzana Hlaváčová. Skupina Linie a tvůrčí osobnost Josefa Bartušky. Bakalářská diplomová práce, MUNI Brno 2010
 • Lenka Housková, Kulturně společenská periodika v Českých Budějovicích 1918-1938, diplomová práce, Fakulta společenských věd UK, Praha 2004
 • Jaroslav Anděl, Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, kat. 280 s., Obecní dům Praha 2004, ISBN 80-86339-25-4
 • Vladimír Birgus (ed.), Česká fotografická avantgarda 1918-1948, GHMP, Kant Praha 1999
 • Jaroslav Anděl a kol., Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, 239 s., Národní galerie v Praze 1993, ISBN 80-7035-056-3
 • Jaroslav Anděl, The Artistic Avant-Garde in Czechoslovakia 1918-1938, IVAM Centre Julio González, Valencia 1993
 • Jaroslav Anděl, Anne W. Tucker (eds.), Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts, Houston-Bulfinch 1989
 • Antonín Dufek a kol., Linie / barva / tvar: v českém výtvarném umění třicátých let, 152 s., Galerie hlavního města Prahy 1988
 • Jaroslav Anděl, The Czech Avant-Garde and the Book 1900-1945, kat. výstavy, N.Y. Visual Studies Workshop, Rochester 1985
 • Gabriela Čapková, Českobudějovická skupina Fotolinie, diplomová práce, FAMU Praha 1984
 • Linie: Avantgardní literárně umělecké sdružení / 1930-38, texty: Bartuška Josef, Haller Miroslav, Nouza Oldřich, Pletzer Karel, Tetiva Vlastimil, kat. 80 s., České Budějovice 1984
 • Karel Valter, Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní, 136 s., Jihočeské nakladatelství České Budějovice 1980
 • Jan Baleka, Českobudějovická avantgardní Linie, Literární měsíčník, 10,3,1981
 • Karel Valter: Odkaz levicové umělecké skupiny Linie, České Budějovice 1974

Externí odkazy editovat