Lichtenštejnský kníže

oficiální panovnický titul hlavy Lichtenštejnského knížectví

Lichtenštejnský kníže (v němčině se užívá termínu Landesfürst – "zemský kníže") je oficiální panovnický titul hlavy Lichtenštejnského knížectví. Jeho institucionální a politická práva a odpovědnost jsou definovány ve II. kapitole lichtenštejnské ústavy. Kníže je společně s občany knížectví jedním ze dvou pilířů lichtenštejnské suverenity. Jako panovník má rozsáhlé pravomoci, jež jsou však obvykle z větší části delegovány na vládu.

Služební standarta panujícího lichtenštejnského knížete

Legislativa

editovat

Protože Lichtenštejnské knížectví je dle své ústavy dědičnou konstituční monarchií, stojí výkon moci na demokratických principech parlamentarismu. Úřad zemského knížete je agnatický, tj. dědičný v mužské linii, proto je vykonáván vždy mužským členem domu Lichtenštejnů.[1] Od roku 1989 je lichtenštejnským zemským knížetem Hans-Adam II., nicméně většinu státních záležitostí vykonává od srpna 2004 jeho syn, korunní princ Alois, coby princ-regent.

Oficiální titul lichtenštejnského knížete zní Jeho jasnost kníže z a na Lichtenštejnu, vévoda opavský a krnovský, hrabě z Rietbergu, vládce domu z a na Lichtenštejnu (německy Fürst von und zu Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Rietberg, Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein).[2]

Reference

editovat
  1. Dle čl. 12 rodového zákoníku Lichtenštejnů z 26. října 1993 (LGBl 100/1993) platí v Lichtenštejnsku pro následnictví principy primogenitury. Ženské členky knížecího domu jsou dle tohoto zákona z roku 1993 z následnictví trůnu v podstatě vyloučeny.
  2. Článek 2 odstavec 1 rodového zákoníku knížecího rodu Lichtenštejnů z 26. října 1993

Související články

editovat