Otevřít hlavní menu

Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích

Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích (zkr. LF TUKE) je jedna z fakult Technické univerzity v Košicích, která byla zřízena rozhodnutím Akademického senátu Technické univerzity v Košicích dne 13. prosince 2004 s účinností od 1. února 2005.

Letecká fakulta
Technická univerzita v Košicích
Vedení fakulty
Děkan Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.
Proděkan doc. Ing. Peter KORBA, PhD., Ing. Paed. IGIP
Proděkan Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
Proděkan Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
Tajemník Ing. Peter ČOKINA
Základní informace
Datum založení 2005
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Rampová 7, 041 21 Košice
Souřadnice
/web.tuke.sk

HistorieEditovat

Předchůdkyní fakulty byla Vojenská letecká akademie generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích, která byla od 1. září 2004 ve smyslu zákona 455/2004 Z.z. sloučena s Technickou univerzitou v Košicích a přetransformována na Ústav letectví Technické univerzity v Košicích.

Vojenská letecká akademie generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích byla jako Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání v Košicích zřízena rozkazem prezidenta republiky dne 20. června 1972 v souladu se zněním §55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Sb. o vysokých školách, s účinností od 1. září 1973.

Jako akreditovaná vysokoškolská vzdělávací instituce byla integrální součástí školské soustavy Československé socialistické republiky s prioritním zaměřením na přípravu vojenských studentů a od roku 1991 i civilních studentů. Její absolventi byli profilování jako piloti letadel/vrtulníků a odborníci ve studijních oborech Řízení letového provozu, Letecké strojírenství a Letecká elektrotechnika. Ve své činnosti navazovala na dlouholeté tradice a zkušenosti předchozích leteckých škol a učilišť. Od roku 1997 jí bylo přiznáno právo vykonávat doktorandské studium a udělovat vědecko-akademickou hodnost philosophiae doctor (PhD.) ve vědních oborech „Výzbroj a technika letectví“ a „Operační a bojové použití letectva a protivzdušné obrany“.

Poskytované vzděláníEditovat

Letecká fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaných studijních programů v jeho všech třech stupních, s respektováním požadavků Ministerstva školství SR, Akreditační komise vlády SR a národní i evropské letecké legislativy. Fakulta je držitelkou osvědčení Leteckého úřadu SR o odborné způsobilosti pro přípravu pilotů, pracovníků řízení letového provozu a leteckého technického personálu podle požadavků letecké legislativy EU.

Jejím hlavním posláním má být poskytování vysokoškolského vzdělávání a provádění vědeckého výzkumu a vývoje v tradičních oblastech letectví - řízení a zabezpečení letecké dopravy, letecké strojírenství, letecká elektrotechnika (avionika a senzorika) a konstrukce, opravy a provoz letecké techniky. Připravuje studenty na pracovní pozice leteckých manažerů, profesionálních pilotů, řídících letového provozu, odborníků na údržbu letadlových draků, motorů a avionických systémů. V rámci výzkumu je zapojena do významných evropských projektů, spolupracuje s mnoha pracovišti s leteckým zaměřením v okolních zemích.

KatedryEditovat

  • Katedra avioniky
  • Katedra managementu leteckého provozu
  • Katedra letové přípravy
  • Katedra letecké technické přípravy
  • Katedra leteckého inženýrství

Vedení fakultyEditovat

  • Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M. – děkan
  • doc. Ing. Peter KORBA, PhD., Ing. Paed. IGIP – proděkan pro vědu a výzkum
  • Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. – proděkan pro vzdělávání
  • Mgr. Peter ČEKAN, PhD. – proděkan pro rozvoj
  • Ing. Peter ČOKINA – tajemník

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach na slovenské Wikipedii.

Externí odkazyEditovat