Lanová dráha Podbaba – Bohnice

lanová dráha v Praze

Kabinová visutá lanová dráha PodbabaBohnice byla navržena v roce 2016 jako alternativa k dosud zamýšlené tramvajové trati v obdobné relaci. Na záměr byla na základě zadání městské organizace ROPID zpracována studie proveditelnosti a kladné stanovisko vyjádřily dvě ze tří dotčených městských částí.

Historie záměru a varianty trasyEditovat

Lanová dráha byla navržena jako levnější a ekologičtější alternativa[1] k dříve zamýšlené tramvajové trati, která by do Bohnic musela vést tunelem ve složitých geologických podmínkách[2] a jejíž součástí by v Troji musel být i složitý systém náspů a opěrných zdí.[3] Jak však zdůraznil městský radní pro dopravu Petr Dolínek i někteří zástupci městských částí, vybudování lanovky do budoucna nevylučuje ani vybudování tramvajové tratě a lanovku pak bude případně možné přemístit nebo přesměrovat jinam.[3] V komísích Prahy 6 dlouhodobě panuje shoda, že tramvaj představuje komplexnější řešení a lanovka představuje spíše náhradní řešení.[4]

Se spojením Holešovic a Bohnic lanovkou počítaly i nerealizovatelné projekty z let 2010 a 2013.[4] V roce 2010 prosazoval starosta městské části Praha 7 Marek Ječmének (ODS) lanovku z nádraží Holešovice přes Výstaviště do zoologické a botanické zahrady, s možným vedením až do Bohnic.[5] V roce 2013 pak předložil Marek Ječmének městu rozsáhlejší návrh lanovky Holešovice – Bohnice – Dejvice, s dvěma odbočnými větvemi, [6] Podobnou vizi zmínil v roce 2012 pro televizi Metropol Václav Kočka starší, který tehdy zpracoval materiál a poslal jej magistrátu i městské části Praha 7.[7]

V červenci 2016 se objevila zpráva, že Praha 6 prosazuje postavení lanovky z Podbaby do Bohnic, s možnou mezistanicí u zoologické zahrady, z veřejných peněz města a zařazené do systému MHD. Médiím záměr prezentovala místostarostka Eva Smutná (TOP 09), podle níž je lanovka dopravní prostředek poměrně atraktivní a přitom docela levný. Uvedla, že městská část chce zadat studii, která by prověřila místa, kde by se mohlo stavět. Náměstek primátorky Petr Dolínek řekl, že projekt velmi podporuje a byl by svolný, aby se na financování podílelo město, a že město se pokusí najít soukromého investora.[8]

Organizace ROPID zadala v září 2017[9] na podnět radního Petra Dolínka[10] studii proveditelnosti stavby. Studie zahrnovala čtyři různé varianty trasy. Všechny varianty měly výchozí bod u stanice v Podbabě. Modrá a zelená varianta byly přímé přes areál zoologické zahrady, z toho zelená s mezizastávkou v oblasti parkoviště u horního vstupu zoologické zahrady a modrá bez mezizastávky. Vítězná červená varianta areál zoologické zahrady obchází a mezizastávku má u Podhoří, žlutá obchází i Císařský ostrov, má navíc i mezizastávku u zastávky V Podbabě a nahrazovala by tak i podbabský přívoz. Krom toho náčrt z Ropidu obsahoval i nachovou variantu z bohnického sídliště do Holešovic do oblasti železniční zastávky Praha-Holešovice zast.[11] Studii zpracovaly společnosti PRO CEDOP, kterou vlastní Petr Šlegr, ve spolupráci s francouzskou projekční kanceláří Egis.[3][10] Podle zprávy ze září 2017 měla být hotová na přelomu let 2017 a 2018.[9]

Studii představil CEDOP na konci ledna 2018 na společném jednání komise dopravy a komise strategického rozvoje rady městské části Praha 6.[4][12]

Z navržených variant se již v březnu 2018 jednání přiklonila k červené variantě,[13] kterou pak v září 2018 ROPID skutečně vybral.[11] Nástupní zastávku má poblíž železniční zastávky Praha-Podbaba vedle autobusové zastávky Podbaba v Bubenči, u hranice Dejvic. Mezizastávka má být u západní části zoo v Troji u Podhoří, kde by měl vzniknout nový vchod do zoo, a horní stanice před obchodním centrem Krakov v Troji na sídlišti Bohnice.[11] Lanovka by měla zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Bohnicemi až o půl hodiny.[1] Uvažuje se o výstavbě parkoviště P+R u dopravního uzlu v Podbabě.[1]

Do září 2018 získala tato varianta i podporu městských části Praha 6 a Praha 8, na jejichž území leží konečné stanice.[11] Městská část Praha-Troja byla v minulosti proti lanovce, protože by mohla narušit krajinné prvky v trojské kotlině, tj. chráněné registrované významné krajinné prvky Sklenářka a Paliárka a přírodní park Drahaň–Troja.[11][13] Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek byl proti vedení lanovky přes areál zahrady, protože by ohrožovala bezpečnost zvířat a narušovala klidové území.[11][13] Proti vedení kolem západní části zahrady není, ale preferoval by místo lanovky tramvaj.[13] Ústřední čistírna odpadních vod, nad jejímž areálem na Císařském ostrově tři z variant vedou, zplatnila požadavek, aby nebylo možné otevírat okna kabin, aby z nich cestující nemohli nic vyhazovat.[14]

Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. dopravnímu magazínu MHD86.cz sdělil, že dosud nebyl s projektem lanovky oficiálně seznámen a má informace pouze z médií, a proto i nadále připravuje severní tramvajovou tangentu Kobylisy – Bohnice – ZOO – Podbaba v souladu se schválenou koncepcí rozvoje tramvajových tratí, tramvajová trať je zanesena jako územní rezerva v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a jako záměr k územní stabilizaci do roku 2030 byla schválena RHMP dne 5. 9. 2017 v rámci Strategie rozvoje tramvajových tratí. Ve studii zadané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2016 bylo toto řešení shledáno jako funkční. Dopravnímu podniku nebyl v březnu 2018 znám relevantní dokument obsahující podrobnosti technického řešení, dopravní funkce a kapacity systému lanové dráhy, a proto nebylo možné lanovou dráhu s tramvajovou tratí z hlediska technického porovnat.[15]

Po schválení studie radou i zastupitelstvem města bude možné začít pracovat na zanesení lanové dráhy do územního plánu, současně projektovat pro územní rozhodnutí a následně připravit dokumentaci pro stavební povolení.[11] Podle odhadů ze září 2018 by lanovka mohla být uvedena do provozu mezi lety 2023 a 2024.[11] Samotná výstavba by trvala rok.[3] Pokud by záměru město vyslovilo podporu, bylo by možné (dle informace z ledna 2019) do čtyř let stavbu zahájit a další rok až rok a půl by stavba trvala.[16] Proti tomu stavba tramvajové trati není obsažena v plánech do roku 2030.[16]

V lednu 2019 prezentoval Martin Fafejta z organizace ROPID studii dopravnímu výboru pražského zastupitelstva. Podle této prezentace by lanová dráha byla čtyřikrát levnější než vybudování tramvajové trati.[16] Člen dopravního výboru zastupitelstva Prahy a radní Prahy 7 pro dopravu Ondřej Mirovský uvedl, že je to první projekt lanovky, který má smysl, a současně je od počátku deklarováno, že bude součástí pražské integrované dopravy. Členové dopravního výboru zastupitelstva v půlhodinové diskusi neměli k záměru vážnější výhrady, ale projednávání záležitosti přerušili.[16] Podle Martina Fafejty z ROPIDu by v případě realizace bylo nejprve vypsáno výběrové řízení na provozovatele lanové dráhy, který může dodávat technologie s full servisem a údržbou toho systému na deset až dvacet let, přičemž se zatím nepředpokládá, že by oním provozovatelem byl dopravní podnik.[16]

Autor studie ze společnosti Cedop uvedl, že se inspirovali například lanovkou v Koblenzi na soutoku Rýna s Moselou či lanovkou v Brestu.[16]

Technické a provozní parametryEditovat

Lanovka má mít šest pilířů,[14] z toho dva pilíře na úseku mezi Podbabou a zoologickou zahradou.[3] Trasa nevede nad žádnými obytnými budovami.[3]

Kabina má být nesena dvěma nosnými lany a tažena třetím, tažným lanem, tento systém by měl být odolný i proti silnému větru.[3] Podle prezentace vydrží i rychlost větru 140 km/h.[16] Pro případ nouze je možno použít evaukační kabinu, která se k uvízlé kabině dostane po tažném laně.[3]

Cena výstavby byla odhadována na 1 až 1,5 miliardy korun,[2][11] provozní náklady 44,8 milionu korun ročně.[14] Vypracování studie proveditelnosti stálo 1,5 milionu Kč.[14]

Podle organizace ROPID by kapacita lanovky měla být dva až čtyři tísíce osob za hodinu,[11] přičemž 2000 os/h je základní hodinová kapacita, do 4000 os/h je rezerva pro sezonní výkyvy poptávky a budoucí nárůst počtu cestujících.[3] Kapacita kabiny má být 35 osob.[2] Doba jízdy má být 7 minut a interval 60 sekund.[14] Ve stanicích se kabina od lan odpojí,[3] do kabin se má nastupovat při rychlosti 0,54 kilometru za hodinu.[14][1] Nástup do kabin má být bezbariérový.[3] Na letní sezónu mají být zařazeny i speciální kabiny pro cyklisty.[3]

Měly by na jí platit jízdenky na MHD.[11] Oproti předchozím návrhům by nemělo jít pouze o turistický projekt, ale o běžnou součást MHD.[14] V provozu by měla být od 5 do 24 hodin, podobně jako metro.[14]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d Lanovka z Podbaby do Bohnic má konkrétní podobu, Portál hl. m. Prahy, 26. 9. 2018, Petr Dolínek
 2. a b c Každých 60 sekund kabinka pro 35 cestujících, lanovka z Podbaby do Bohnic má konkrétní podobu, PID.cz, 26. 9. 2018
 3. a b c d e f g h i j k l Jan Šindelář: Nová pražská lanovka přes Vltavu: Až 4000 lidí za hodinu, náklady 1,5 miliardy, Pražský deník, 27. 9. 2018
 4. a b c Ondřej Matěj Hrubeš: Místo tramvají lanovkou z Podbaby přes ZOO do Bohnic?, MHD86, 5. 2. 2018
 5. Kateřina Frouzová: Starosta „sedmičky“ Ječmének chce lanovku z Holešovic do zoo, idnes.cz, 17. 11. 2010
 6. Obří lanovka Holešovice-Bohnice-Dejvice. Nereálné, tvrdí sousedé o projektu Prahy 7
 7. Vizi lanovky měl i Kočka starší, před více než rokem Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine, TV Metropol, 22. 11. 2013, Robert Friš
 8. Marek Pokorný Lukáš Prchal: Na Letnou by se po sto letech mohla vrátit lanovka. Je to menší nesmysl než ruské kolo na Smíchově, říká šéf památkářů, Hospodářské noviny, 25. 7. 2016
 9. a b Lanovka ze zoo do Podbaby by přepravovala více lidí než tramvaje, Český rozhlas, Region, 13. 9. 2017, ČTK
 10. a b Marek Pokorný: Praha: Lanovky jsou lepší než tramvaje, neuvíznou v zácpě. Zvažuje se trasa z Podbaby do Bohnic, Aktuálně.cz, 16. 9. 2017
 11. a b c d e f g h i j k Magistrát vybral trasu pro lanovku v Troji, má podporu Prahy 6 a 8, iDnes.cz, 26. 9. 2018, rsr (Roman Šafhauser)
 12. Splní se Pražanům sen? Lanovka přes Vltavu je navržena ve čtyřech variantách, Echo24, 25. 2. 2018, red, nel, tp, pk
 13. a b c d Plánovaná lanovka z Podbaby trojskou zoo objede, jinak by ohrozila zvířata, iDnes.cz, 6. 3. 2018, rsr (Roman Šafhauser)
 14. a b c d e f g h Až 4000 lidí za hodinu, start v roce 2024: Podbabu a Bohnice může spojit lanovka za 1,5 miliardy, Blesk.cz, 27. 9. 2018
 15. DPP: Lanovku Podbaba – Bohnice s námi nikdo nekonzultoval. Připravujeme tramvajové spojení, Suchdolské noviny, 17. 3. 2018
 16. a b c d e f g Praha chce lanovkou propojit Bohnice a Podbabu. Vydrží prý i vítr 140 km/h, Aktuálně.cz, 22. 1. 2019